TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  Katyń 1940-Smoleńsk 2010
 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku

http://www.muzeum-lezajsk.pl/

---------------------------

Klub TMLiKP-W w Leżajsku
zakupił
za kwotę 100 zł

Cegiełkę Nr 06/2012

na rzecz wzniesienia

Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 r.
i
Katastrofy Smoleńskiej 2010 r.

na dziedzińcu
Muzeum Ziemi Leżajskiej
---------------

KATYŃ 1940

 Pamięci ponad 21 tysięcy polskich jeńców, którzy 10 kwietnia 1940 roku zostało zamordowanych w lesie katyńskim, z obozów i więzień NKWD w sowieckiej Rosji.

Zbigniew Herbert
"Guziki"

[ Pamięci kapitana
Edwarda Herberta ]Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie

są aby świadczyć Bóg policzy
i ulituje się nad nimi
lecz jak zmartwychstać mają ciałem
kiedy są lepką cząstką ziemi

przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las

tylko guziki nieugięte
potężny głos zamilkłych chórów
tylko guziki nieugięte
guziki z płaszczy i mundurów

http://pamietamkatyn1940.pl/162.xml


----------------------------

 

Tragedia Narodowa
w Smoleńsku
10 kwietnia 2010  r.
70 lat po tym, jak na ziemi katyńskiej wymordowano tysiące polskich oficerów, w Katyniu po raz kolejny popłynęła polską krew.
W dniu 10 kwietnia 2010 roku, samolot prezydencki TU-154 z polską delegacją na pokładzie runął w Smoleńsku, tuż przed pasem startowym.fot. Reuters

Delegacja polska wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Marią Kaczyńską oraz dużą częścią elity politycznej i wojskowej, duchownymi, przedstawicielami rodzin katyńskich oraz załogą - łącznie 96 osób - wyruszyli z Polski by uczcić pamięć wymordowanych Polaków.

Niestety ziemia smoleńska znowu wyrwała z kręgu życia wybitną część Narodu Polskiego.

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA RP, KTÓREGO NIE ZDĄŻYŁ WYGŁOSIĆ W KATYNIU

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów iwięzień NKWD zostało zamordowanych.
Tej zbrodni ludobójstwa dokonano zwoli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego.
Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej.
Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i winnych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny.
W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane
w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń.
Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków.
Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny.
Zostali zamordowani z pogwałceniempraw i konwencji cywilizowanego świata.
Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi.
Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni.
Świat miał się nigdy nie dowiedzieć.
Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych.
Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.

Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym
z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL.
Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę.
Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków.
Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce.
Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność.
W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.

Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami.
Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić.
Jesteśmy już na tej drodze.
My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat.
Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając.

Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione.
Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczącetej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej.
Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu napamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin.
Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania
i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami.
Chwała bohaterom!
Cześć Ich pamięci!
http://www.lechkaczynski.pl/
http://pomniksmolensk.pl/

http://solidarni2010.pl/
http://zawszepolska.eu/

http://www.dobre-nowiny.pl/
http://niezalezna.pl/
http://www.gazetapolska.pl/
http://vod.gazetapolska.pl/czytaj-gazete-polska-codziennie?utm_source=niezalezna&utm_medium=artykul&utm_campaign=vod

http://niepoprawni.pl/blog/394/krzyzyki-smolenskie-z-iii-edycji-znow-dostepne
  
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114790 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=