TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  2006
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku


KRONIKA KLUBU ROK 2006

W roku 2006 odbyło się 12 spotkań członków Klubu TMLiKP-W w Leżajsku, w tym opłatkowe w dniu 11 stycznia 2006 r. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli Ojcowie z Klasztoru OO. Bernardynów oraz proboszcz Parafii Fara w Leżajsku, władze starostwa i miasta członkowie oddziału TMLiKP-W w Rzeszowie, sponsorzy Klubu TMLiKP-W w Leżajsku, poetka ze Lwowa Alicja Romaniuk, redaktor Radia Rzeszów P. Zbigniew Wawszczak oraz przedstawiciele MCK
w Leżajsku, Gimnazjum Miejskie, a także mistrz lwowskich piosenek Zdzisław Zawilski, Dyrektor Szkoły w Pustkowie p. Elżbieta Szuty. Wieczór wypełniły przemówienia przybyłych na spotkanie przedstawicieli, kolędowanie oraz lwowskie piosenki. Przy łamaniu się opłatkiem składano sobie życzenia, jak również częstowano się ciastem, owocami, kawą i herbatą. Ponadto wieczór uprzyjemniło czytanie wierszy przygotowanych przez Alicję Romaniuk.
 
W omawianym wyżej okresie  Klub aktywnie angażował się w organizację następujących wyjazdów patriotycznych oraz organizację wystaw:
 
 • Lwów (1 kwietnia 2006 r.) – udział w uroczystościach 350 rocznicy ślubów Jana Kazimierza
 • Zadwórze (20 sierpnia 2006 r.) – udział w 86-tej rocznicy bitwy pod Zadwórzem
 • Rzeszów (8 września 2006 r.) – udział w prelekcji dr A. Olejki na temat udziału lotnictwa
  w bitwie pod Zadwórzem.
 
Klub nadal współpracował z wieloma stowarzyszeniami, organizacjami. Towarzystwami i instytucjami działającymi na rzecz polskości na wschodzie, należy do nich zaliczyć:
 
 • Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie
 • Komitet Kresowiaków w Leżajsku
 • Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Leżajsku
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce
 • Gimnazjum Miejskie w Leżajsku
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku
 
Podczas spotkań w Leżajsku gościliśmy przedstawicieli Oddziału Rzeszowskiego TMLiKP-W
w osobach:
 • Józef Gliński – członek zarządu
 • Janusz Telichowski – członek zarządu
 
Klub nie posiada własnej siedziby, do chwili obecnej korzystał z gościnności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, gdzie odbywają się spotkania zarządu, spotkania członków, jak i inne imprezy okolicznościowe.
 
Doskonale układa się współpraca Klubu TMLiKP-W w Leżajsku ze środowiskami młodzieżowymi leżajskich szkół i ZHP. Młodzież aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu części artystycznych przy imprezach patriotycznych organizowanych zarówno w Leżajsku jak i Zadwórze. Oprawą artystyczną tych uroczystości zajmuje się MCK w Leżajsku oraz GOK w Kuryłówce. Uczniowie leżajskich szkół podstawowych wspierają zbiórki pomocy rzeczowej i finansowej dla Polaków mieszkających na wschodzie oraz zapraszają działaczy środowiska polskiego.
 
Sprawozdanie z działalności Komitetu Kresowiaków przy Klubie TMLiKP-W w Leżajsku.
 
W 2006 r. zorganizowano osiem wyjazdów do Lwowa z pomocą humanitarną dla Polaków pracujących jako wolontariusze – członków Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi i Wojennymi we Lwowie i Województwie oraz dla 5 osób, z którymi koło ma bezpośredni kontakt. Przekazano dwukrotnie po 50 paczek spożywczych w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a oprócz tego każdorazowo odzież.
Każdy wyjazd połączony był ze zwiedzaniem Lwowa, a także spektaklem w Operze.
 
W maju 2006 r. gościliśmy w Leżajsku kilkunastoosobową grupę Polaków z Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi i Wojennymi we Lwowie, którzy byli rozlokowani wśród obywateli Leżajska, nie tylko członków naszego Towarzystwa.

W dniu 20 maja 2006 r. miała miejsce wycieczka Klubu TMLiKP-W w Leżajsku na trasie: Leżajsk, Jaworów, Niemirów, Rawa Ruska, Żółkiew, Kulików i Lwów.
Wycieczka była poświęcona zwiedzaniu poszczególnych miejscowości, kościołów, cmentarzy.
W samym Lwowie zwiedzano centrum miasta i Cmentarz Łyczakowski.
 
Sponsorami naszych poczynań byli w szczególności: Zakłady Piwowarskie Browar w Leżajsku Grupa Żywiec S.A., PSS „Społem”, Handlowa „PILAWA”, Dyrekcja Gimnazjum w Leżajsku
i Starym Mieście Burmistrz Miasta Leżajska i Starosta Powiatu Leżajskiego. Należy podkreślić ścisłą współpracę z młodzieżą szkół gimnazjalnych i licealnych naszego powiatu, która brała udział w konkursie dotyczącym rocznicy bitwy pod Zadwórzem, a także uczestniczyła w tej uroczystości na miejscu.
 
86 rocznicę bitwy uświetniła z naszej strony delegacja Klubu TMLiKP-W w Leżajsku, składając wieniec oraz delegacja Miasta Leżajska z orkiestrą dętą, zespół teatralny z MCK w Leżajsku z odpowiednim programem, delegacja powiatu i przedstawiciele stowarzyszenia A.K. Delegacja Leżajska zapewniła obsługę całej uroczystości w postaci nagłośnienia oraz kilkuset porcji bigosu dla wszystkich uczestników.

Relacja z uroczystości w Zadwórzu:

ZADWÓRZE 2006

    Bitwa pod Zadwórzem (33 km za Lwowem) rozegrała się w dniu
17 sierpnia 1920 roku. Zdarzenie to być może nie miało zbyt wielkiego znaczenia strategicznego dla losów wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku. Jednakże dla Polski i Polaków miało ważny wymiar patriotyczny i moralny w tamtym czasie. Dzięki bohaterskiej walce oddziału lwowskich ochotników, złożonego z gimnazjalistów, studentów i kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem Kpt. Bolesława Zajączkowskiego, powstrzymano przez jeden dzień nawałę konnicy armii Budionnego na Lwów. Dzięki temu mieszkańcy Lwowa, mogli przygotować obronę swojego ukochanego miasta i poczekać na posiłki armii polskiej. Spośród 330 lwowskich ochotników pod Zadwórzem ocalało zaledwie 12 rannych, ponieważ większość zginęła od kul, szabel bądź bagnetów walcząc do ostatniego naboju.
Stąd też bój pod Zadwórzem, ze względu na męstwo i ofiarność polskich obrońców nazwany został Polskimi Termopilami.
     W dniu 20 sierpnia 2006 r. jak co roku, na obchody 86 rocznicy bitwy pod Zadwórzem, wyjechała z Leżajska czterema autokarami, liczna delegacja Miasta Leżajska i Ziemi Leżajskiej.
     Dzięki pomocy Burmistrza Miasta Tadeusza Trębacza, Starosty Leżajskiego Władysława Kozikowskiego oraz Zakładów Piwowarskich Grupa Żywiec Browar Leżajsk grupa ta liczyła około 150 mieszkańców Leżajska i Powiatu Leżajskiego.
      W skład delegacji leżajskiej weszli przedstawiciele różnych środowisk i instytucji m.in.: delegacje z wieńcami Mieszkańców i Urzędu Miasta Leżajska, Starostwa Powiatowego, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klubu w Leżajsku, kombatanci Armii Krajowej Ziemi Leżajskiej, delegacja z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, harcerze Hufca Leżajsk, uczniowie laureaci konkursu wiedzy o Zadwórzu wraz z nauczycielami historii z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku,  uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz delegacje z innych miejscowości z Ziemi Leżajskiej.
      Obok delegacji z Leżajska na uroczystość obchodów rocznicy przybyły również delegacje parlamentarzystów z posłami Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Ćwierzem, delegacja władz wojewódzkich na czele z wicewojewodą Dariuszem Iwaneczko oraz delegacje z innych miast w Polsce, kombatantów, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, m.in.: z Warszawy, Rzeszowa, Przemyśla, Stalowej Woli, Kolbuszowej, Sędziszowa Małopolskiego, Sandomierza, Białegostoku i in.
      W uroczystości obchodów rocznicy bitwy pod Zadwórzem wzięły udział również liczne delegacje Polaków żyjących na Ukrainie na czele z Ambasadorem RP Wiesławem Osuchockim wraz z Wicekonsulem Kowalskim, przedstawiciele Kościoła Katolickiego na czele z Księdzem Biskupem Stanisławem Padewskim ordynariuszem diecezji Charkowsko-Zaporowskiej, a także wolontariusze z Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie na czele z prezesem Janem Franczukiem i honorowym członkiem kpt. Eugeniuszem Cydzikiem, Przewodnicząca Stowarzyszeń Polskich na Ukrainie pani Emilia Chmielowa, poetka lwowska Alicja Romaniuk, harcerze polscy ze Lwowa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Zadwórza i okolic.
      Po uroczystej Mszy św. swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i kościoła. Następnie miała miejsce część artystyczna przygotowana przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku i krótkie wystąpienie harcerzy z Przemyśla. Po czym delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod pomnikiem znajdującym się na kurhanie upamiętniającym tamto wydarzenie.
      Na uwagę zasługuje fakt, iż Leżajsk zapewnił wieloraką obsługę tej uroczystości. Mianowicie: część artystyczną, obsługę techniczną i nagłośnienie, oprawę muzyczną, obsługę Mszy Św. oraz tradycyjny poczęstunek dla uczestników uroczystości, w tym roku był to bigos, którego 500 porcji nie wystarczyło dla wszystkich.  "

Marian Matkowski

Dzięki ścisłej współpracy ze Starostą Leżajskim i Konsulatem Polskim we Lwowie, możliwe było uczestniczenie naszej delegacji w rocznicy 350 – lecia Ślubów Jana Kazimierza we Lwowie. Wrażenia tej uroczystości były prezentowane na jednym z posiedzeń TMLiKP-W w Rzeszowie.
Grupa młodzieży licealnej, wysłuchała ciekawego wykładu na spotkaniu TMLiKP-W w Rzeszowie p. prof. Olejko na temat roli lotnictwa w bitwie pod Zadwórzem.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114792 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=