TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  2005
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku


KRONIKA KLUBU ROK 2005

W roku 2005 odbyło się 12 spotkań członków klubu TMLiKP-W w Leżajsku, w tym spotkanie opłatkowe, w dniu 19 stycznia 2005 r. W spotkaniu opłatkowym wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego – p. W. Kozikowski  i Urzędu Miasta  - p. T. Trębacz, przedstawiciele TMLiKP-W w Rzeszowie – pp. J. Telichowski i R. Ciechowski.
Podczas spotkań Klubu odbywały się prelekcje i prezentacje:
 
 • II wojna światowa oparta na książce „Sprawa honoru” napisanej przez autorów amerykańskich – Janusz Telichowski
 • Udział polskich lotników w bitwie o Anglię – Janusz Telichowski
 • Udział w ogólnopolskim konkursie prac plastycznych i zajęcie trzeciego miejsca – p. Anna Krysa
 • Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci pomordowanych profesorów we Lwowie – spotkanie w Rzeszowie
 • Prelekcje na temat najazdu Rusi Czerwonej na Polskę – Janusz Telichowski
 • Wspomnienie historyczne o dzielnicy Lwowa „Pohulanka” – Eugeniusz Matkowski
 • Uczestnictwo w wystawie fotograficznej poświęconej pamięci pomordowanych profesorów lwowskich w dniu 7 listopada 2005 r.
 • Korzystanie z prasy kresowej – „Gazeta Lwowska”, „Semper Fidelis”, „Na Rubieży”.
 
Klub TMLiKP-W w Leżajsku w dalszym ciągu współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz polskości na wschodzie.
Klub aktywnie włączał się w organizację wyjazdów patriotycznych:
 
 • Zadwórze (21 sierpień 2005 r.) – udział w 85 rocznicy bitwy pod Zadwórzem. W uroczystości wzięli udział członkowie Klubu, władze miasta i powiatu, młodzież oraz Miejska Orkiestra Dęta z Leżajska. Po ukończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek (zupa w termosach oraz pieczywo i napoje chłodzące) około 300 porcji
 
 
Wycieczki Klubu TMLiKP-W w Leżajsku w 2005r.
 
Klub zorganizował kilka wycieczek:
 • 19.02.2005 r. – Lwów
 • 30.04.2005 r. – 3.05.2005 r. – Lwów, Przemyślany, Rohatyn, Hodorów, Stryj, Tryskawiec, Stanisławów, Czortków, Chocim, Kamieniec Podolski, Barszczów- Lwów
 • 23.07.2005 – Jaworów, Niemirów, Żółkiew, Kulików, Lwów, Gródek Jagielloński, Sądowa Wisznia.
 
Wraz z organizowanymi wycieczkami przekazywane były dary dla Polaków we Lwowie oraz innych miastach i miasteczkach. Dary pochodziły z różnych zbiórek, m.in. przeprowadzanych w szkołach jak również dary od samych członków Klubu, w tym własne rzeczy, książki i czasopisma.
Do pomocy charytatywnej włączyły się Firma Handlowa „PILAWA”, PSS „Społem”, Zakłady Piwowarskie Browar w Leżajsku Grupa Żywiec S.A., Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta.
Klub TMLiKP-W w Leżajsku pismem z dnia 25 stycznia 2005 r. wystąpił do Przewodniczącego Rady Miasta Leżajska z prośbą o nadanie jednej z ulic imienia „Orląt Lwowskich”.
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114792 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=