TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  Placowki Dyplomatyczne RP na Kresach
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku

Placówki Dyplomatyczne RP na Kresach


UKRAINA
 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Konsul Generalny RP we Lwowie
Zastępca Kierownika Placówki konsul
Andrzej Drozd
Sekretariat Konsula Generalnego RP we Lwowie
ul. Iwana Franka 108, 79011 Lwów
tel.: (+380 32)
295 79 90
fax: (+380 32)
295 79 80
e-mail:
lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.lwowkg.polemb.net
Wydział Spraw Prawnych i Opieki Konsularnej
Kierownik Wydziału: konsul Małgorzata Kasperkiewicz
ul. Iwana Franka 108, 79011 Lwów
tel.: (+380 32)
295 79 90
fax: (+380 32) 295 79 80
e-mail: wpok.lwow@msz.gov.pl
www.lwowkg.polemb.net
Dni przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00 - 14.00
Poza godzinami urzędowania, opieką konsularną zajmuje się konsul dyżurny (kom.: +380952600200)
W celu ułatwienia kontaktu prosimy o uprzednie umawianie się na wizytę drogą telefoniczną
Wydział Administracyjno-Finansowy
Kierownik Wydziału: wicekonsul Anna Kulikowska
ul. Iwana Franka 108, 79011 Lwów
tel.: (+380 32) 295 79 90
fax: (+380 32) 295 79 80
e-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.lwowkg.polemb.net
Wydział Współpracy z Polakami na Ukrainie
Kierownik Wydziału: konsul Marcin Zieniewicz
ul. Iwana Franka 108, 79011 Lwów
tel.: (+380 32)
295 79 90
fax: (+380 32)
295 79 80
e-mail: wwpu.lwow@msz.gov.pl
www.lwowkg.polemb.net
Dni przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00 - 14.00
W celu ułatwienia kontaktu prosimy o uprzednie umawianie się na wizytę drogą telefoniczną
Karta Polaka
ul. Iwana Franka 110, 79011 Lwów
tel.: (+380 32)
295 79 88
fax: (+380 32) 295 79 89
 
Wydział Ruchu Osobowego
Kierownik Wydziału: konsul Jerzy Timofiejuk
ul. Iwana Franka 108, 79011 Lwów
tel.: (+380 32) 295 79 40,
(+380 32) 295 79 42
fax: (+380 32) 295 79 44

Wizy do pracy, MRG
Lwów, ul. I. Franki 110, 79011 Lwów
e-mail: wiza.lwow@msz.gov.pl

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Adres: 01034 Kyiv, ul. Yaroslaviv val, 12
tel.: +38 044 230 07 00
fax: +38 044 230 07 43
+38 044 270 63 36
e-mail:
kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl


Wydział Polityczny
Adres: 01034 Kyiv, ul. Yaroslaviv val, 12
Telefon: (38 044) 230 07 09
e-mail:
jacek.antos@msz.gov.pl

Pan Jacek Antos - radca, kierownik wydziału Referat ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej w Wydziale Politycznym
Telefon: (38 044) 230 07 08, 230 07 18
e-mail:
anna.kuzma@msz.gov.pl

Pani Anna Kuźma - radca, kierownik Referatu WNO
Wydział Konsularny
Adres: 01030 Kyiv, ul. B. Chmielnickiego, 60
Telefon: (38 044) 284 00 33, (38 044) 284 00 40
Faks: (38 044) 234 99 89
e-mail:
kijow.amb.wk@msz.gov.pl
http://www.kijowkg.polemb.net/

Pan Rafał Wolski - I radca, kierownik wydziału

 


 

BIAŁORUŚ

Ambasada RP w Mińsku

220034 Mińsk, ul.Rumiancewa 6
Telefon: (00-37517 ) 288 21 14,
288 23 13, 288 23 21, 284 36 01
Faks: (00-37517 ) 233 97 50, 294 49 92
E-mail:
ambasada.minsk@msz.gov.pl
http://www.minsk.polemb.net/

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku
220002 Mińsk, ul. Kropotkina 91A h
Telefon: (00-37517) 284 99 80, 284 99 81
Faks: (00-37517)
3342934 (nowy numer)
E-mail:
minsk.wk.sekretariat(at)msz.gov.pl
http://www.minsk.polemb.net
Instytut Polski w Minsku
ul. Wołodarskiego 6
Mińsk, 220050
Białoruś
BIURO CZYNNE:
Poniedziałek-piątek 9:00 - 16:00
tel. +375 /17/ 200-95-81, 200-63-78,
fax. +375 /17/ 200-48-74
E-mail:
instpol@instpol.by
http://www.instpol.by/
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
220030 Mińsk, ul. Wołodarskiego 6
tel.
+375 17 2002772 ,2004264
faks +375 17 2004974
E-mail:
wphi.minsk@sml.by
http://www.minsk.trade.gov.pl/
Inne polskie placówki dyplomatyczne RP na terytorium Białorusi
Konsulat Generalny RP w Brześciu
224016 Brześć, ul. Kujbyszewa 34
Telefon: (00-375-162) 27 00 00
Faks: (0-0375 162) 20 38 29
http://www.brzesckg.polemb.net/
Konsulat Generalny RP w Grodnie
230023 Grodno, ul. Budionnego 48A
Telefon: (00-375-152) 75 15 95, 75 15 90
Faks: (00-375-152) 75 15 87
http://www.grodnokg.polemb.net/


LITWA

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
ul. Smėlio 20A, LT-10323 Wilno
tel.
(+370 5) 270 90 01, 270 90 02, fax (+370 5) 270 90 07
e-mail:
ambpol@tdd.lt

www.wilno.polemb.net
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Smėlio 22A, LT-10323 Wilno
tel.
(+370 5) 270 90 04, 270 90 05, fax (+370 5) 270 90 09
e-mail:
kgpl@tdd.lt

http://www.wilnokg.polemb.net/
Inne polskie placówki dyplomatyczne w Republice Litewskiej:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
ul. Vasario 16-osios 14/2, LT-01107 Wilno
tel.
(+370 5) 261 79 60, fax (+370 5) 261 06 86
e-mail:
vilnius@mg.gov.pl

www.vilnius.trade.gov.pl
Instytut Polski
ul. Didžioji 23, LT-01128 Wilno
tel. (+370 5) 264 93 32, 264 93 34, fax (+370 5) 264 93 33
e-mail:
in.pol@lenkukultura.lt

www.lenkukultura.lt

Konsulat RP w Kłajpedzie
kierowany przez Konsula Honorowego Pana Tadeusza Macioła
ul. Kalvos 4, LT-92123 Kłajpeda
tel.
(370 46) 310 183, (+370) 614 53923, fax (+370 46) 300 364
e-mail:
polkonsulat@takas.lt

 


wprowadził: Marian Matkowski

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 117776 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=