TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  ROK 2017
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku 
 
   
  
 
  
http://www.facebook.com/tmlikpw.wlezajsku 

----------------------------------------
2017
--------------------------------------
GRUDZIEŃ 2017

--------------------------------------
24 Grudnia 2017

Życzenia Świąteczne
od Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
Wesołych Świąt Bo
żego Narodzenia
i
Szczęśliwego Nowego 2018 Roku-------------------------------------
13 Grudnia 2017

36. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce
Obchody w LeżajskuMuzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na obchody 36. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, które odbędą się 13 grudnia br. o godz. 17:00 przy Pomniku Ofiar Komunizmu. Podniosłą atmosferę wydarzenia wzbogaci poprzez salwę honorową oraz odegranie „Ciszy Ułańskiej” przez trębacza Oddział Kawalerii Ochotniczej a także Orkiestra Reprezentacyjna w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic pod dowództwem rtm. kaw. och. Pawła Guzy.

Zachęcamy wszystkich do zabrania ze sobą zniczy, które zostaną zapalone oraz złożone pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku jako „światełko wolności” O godz. 18:00, w Muzeum Ziemi Leżajskiej, rozpocznie się druga część obchodów, gdzie zebrani będą mieli okazję wysłuchać prelekcji okolicznościowej Artura Brożyniaka pracownika Instytutu Pamięci Narodowej.

Zwieńczeniem obchodów będzie prezentacja filmu pt. „Towarzysz generał Idzie na wojnę”. Film ma odpowiedzieć na pytanie, czy mit interwencji ma podstawy, by go podtrzymywać, czy też jest zwykłym zabiegiem propagandowym niemającym potwierdzenia w faktach i historycznym fałszerstwem, na którego fundamencie opiera się dzisiejszy zakłamany obraz komunistycznego dyktatora, który wypowiedział wojnę narodowi i zaryzykował masakrę ludności, przelew krwi i wojnę domową, tylko by ratować swoją władzę i zbrodniczy system? Film – szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką – ma przedstawiać proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiadać historię Polski od lata ‘80 do 13 grudnia 1981.

Jako Muzeum jesteśmy zobowiązani do podtrzymywania pamięci o wydarzeniach, które przez lata kształtowały obecny charakter naszego państwa. Mimo upływu czasu, wydarzenia sprzed 36 lat pozostają wciąż żywe a słowa gen. Jaruzelskiego, który obwieścił stan wojenny, usprawiedliwiając się przed narodem i wmawiając mu, że Polska stała się ruiną, a winą za to należy obarczyć protestujących i tak zwanych „anonimowych” szkodników, do dziś u niejednej osoby wywołują łzy gniewu.

Serdecznie Zapraszamy!

Źródło: http://muzeum-lezajsk.pl/news/36-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego/
 

Wspomnienia o obchodach rocznic wprowadzenia Stanu Wojennego z ostatnich lat...

Gwoli pamięci i prawdy historycznej warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w Leżajsku w sposób nieformalny, organizacji obchodów rocznic wprowadzenia stanu wojennego, podjęli się w 2014 roku Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej z Leżajska i okolic.

Obchody 33. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w 2014 r.: 

Kolejną 34. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce w 2015 r. również zorganizowali członkowie Młodzieży Wszechpolskiej z Leżajska i okolic.

 

Dopiero w 2016 roku po raz pierwszy w sposób zorganizowany i instytucjonalny obchodzono 35. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego, gdzie obok MW, TMLiKP-W, 
PDDM, Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
NSZZ Solidarność i  innych organizacji społecznych, wzięły udział  miejskie i powiatowe władze samorządu le
 
ż
 
 
ajskiego.

 
--------------------------------------
12 Grudnia 2017

Grudniowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  12 GRUDNIA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

--------------------------------------
4 Grudnia 2017

Final 18. Akcji Polacy - Rodakom

Linki:
Relacja Muzeum Ziemi Leżajskiej:

Dziś w naszym Muzeum odbył się finał Akcji Polacy Rodakom. W przepakowaniu darów pomagali mi. Strzelcy z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, harcerze, mlodziez wszechpolska Lezajsk oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W finale akcji uczestniczył również dyrektor biura poselskiego Mieczysława Miazgi - Sławomir Spaczyński.

Pomoc, organizowana w ramach „Akcji Polacy - Rodakom”, była organizowana przez Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku. Trafi do wielu Polaków z przedwojennych polskich województw. Głównie do mieszkańców m.in. Mińska, Brześcia, Łucka, Lwowa, Tarnopola, Drohobycza, a także Sambora, Gródka Jagiellońskiego, Rohatyna, Bóbrki.

Pomoc dotrze w szczególności do polskich rodzin, parafii, stowarzyszeń oraz organizacji, w tym harcerzy, strzelców i wielu innych. Na podstawie danych z polskich placówek dyplomatycznych oraz osób, parafii czy organizacji, tworzone są listy z adresami naszych rodaków, którym przekazywana jest pomoc. Dysponują aktualizowaną na bieżąco listą Polaków na Białorusi i Ukrainie.

Wszystkim Osobom, Organizacjom Społecznym, Szkołom, Instytucjom, Urzędom, Firmom składamy gorące i serdecznie podziękowania – za włączenie się w tą jakże piękną, ale także jakże potrzebną i niezwykle ważną akcję charytatywną.

W szczególności dziękujemy firmie Smak Eko Górno za organizację transportu z Leżajska do Lublina oraz Restauracja Dębnianka za zorganizowane posiłku regeneracyjnego dla wolontariuszy.

https://www.facebook.com/muzeumziemilezajskiej/posts/1712470415432001

Relacja TVP 3 Rzeszów:
Wielki finał akcji Polacy-Rodakom w Leżajsku. Mieszkańcy miasta zebrali kilka ton żywności, oraz zabawki i książki które przed Bożym Narodzeniem trafią do polskich rodzin z Ukrainy i Białorusi. W akcję zaangażowało się tysiące osób - szkoły, firmy, instytucje oraz harcerze i strzelcy.

*** 
***


https://www.facebook.com/tvp.rzeszow/videos/775144559350639/

Relacja Polskiego Radia Rzeszów:

http://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/7585/polacy-rodakom-final-akcji-w-lezajsku

Relacja z Zespołu Szkół Technicznych
z Finału „18. Akcji  Polacy – Rodakom”

„Miarą Twojego człowieczeństwa 
jest wielkość Twojej  troski o drugiego Człowieka.”
Ks. M. Maliński 

Finał  „18. Akcji  Polacy – Rodakom”
Wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła  wzięła udział  w „18. Akcji Polacy – Rodakom”, nad którą honorowy  patronat sprawuje senator RP pan Stanisław Gogacz. Do wspólnej zbiórki żywności zostaliśmy zaproszeni przez pana Mariana Matkowskiego z „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich”.
W akcji uczestniczyło  41 klas, które wspólnie z wychowawcami zebrały kwotę: 2325, 52 zł.
Za zebrane środki finansowe została zakupiona żywność i słodycze. Produkty znajdą się w przygotowywanych paczkach świątecznych dla  polskich dzieci   mieszkających na   Ukrainie  i Białorusi.
Wielu uczniów, poruszonych losem  dzieci, żyjących w skrajnym ubóstwie, przyniosło także  małe zabawki, malowanki i  maskotki  oraz zebraną w swoich lokalnych środowiskach żywność. 
Wszystkie  produkty,  w 15 kartonach,  zostały zawiezione do Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie są składowane dary  pochodzące z  leżajskich szkół i instytucji,  do czasu ich odprawy na Wschód. 
Za udział w akcji szkoła otrzymała  podziękowanie od  pana  Eugeniusza Matkowskiego – prezesa „ Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich” oraz  pana Jacka Kwiecińskiego – dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

W imieniu organizatorów, wszystkim uczestnikom akcji : Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom za wszelkie dary serca, zrozumienie oraz wspaniałą atmosferę towarzyszącą zbiórce,  składam serdeczne podziękowania.
                                                                      Małgorzata Korczyńska
RELACJA:
http://zst.lezajsk.pl/final-18-akcji-polacy-rodakom/

Galeria Foto:
http://zst.lezajsk.pl/galeria-paczka/
--------------------------------------

LISTOPAD 2017
--------------------------------------
18. Akcja Polacy - Rodakom w Leżajsku

LEŻAJSK 2017

Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku,
Muzeum Ziemi Leżajskiej
wraz
z Parlamentarzystami Ziemi Leżajskiej,
Instytucjami Miasta Leżajska i Powiatu Leżajskiego 
zapraszają do wzięcia udziału
18. Akcji Polacy – Rodakom. Akcja w Leżajsku 2017 
w okresie 
od 16 października do 04 grudnia 2017 r.

--------------------------------------

14 Listopada 2017

Listopadowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  14 LISTOPADA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

--------------------------------------
12 Listopada 2017

Koncert z okazji Narodowego Święta NiepodległościKoncert odbędzie się 12 listopada o godz. 17:00
w sali widowiskowej
Franciszkańskiego Ośrodka Kultury w Leżajsku.
Wstęp bezpłatny.
-----------------------------------
11 Listopada 2017

Powiatowe Obchody
99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
w Leżajsku-----------------------------------
11 Listopada 2017

Wycieczka do Lwowa

Lwów  11.11.2017r
 
Przewodnik  Eugeniusz Josse

godz. 5.00 wyjazd z dworca PKS,   

Przekroczenie granicy Budomierz – Hruszew

Jaworów kościół św. Ap. Piotra i Pawła przekazanie darów 
dla księdza Marka

Nowojaworowsk  czas wolny ok. 1 godz. 
na wymianę waluty i zakupy

     Lwów zwiedzanie zgodnie z programem przewodnika 
- Puzata Chata czas wolny na obiad
– zakupy na  wernisażu
16.30  Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu  
im.  Salomei Kruszelnickiej
Repertuar zostanie podany po ogłoszeniu

Po zakończeniu Opery ok. 20.00 opuszczamy  Lwów 
i  kierujemy się na granice  w Medyce

Przyjazd do Leżajska jest zależny od czasu postoju na granicy
i planowany jest około godz. 1.00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
w przypadku wystąpienia sytuacji nie zależnych od niego.

Koszt 100 zł i obejmuje świadczenia: przejazd autokarem turystycznym z PKS kawa, herbata, barszcz czerwony i poczęstunek w trakcie podróży, opieka przewodnika, ubezpieczenie, opłaty graniczne i parkingowe.
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i do opery
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Organizujemy zbiórkę artykułów spożywczych
dla potrzebujących parafian w Jaworowie
(konserwy , kasze, cukier, mąka, makaron,) środki czystości.
Każdy kto chce przekazać dar proszę o kontakt telefoniczny.
 
Zapisy przyjmuje: 
Dorota Męczyńska  Tel. 668399497   mail. dorka_66@vp.pl
 
Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy
 
-----------------------------------
11 Listopada 2017

99. Rocznica Odzyskania Niepodległości
(11.11.1918 r.)-------------------------------------
1 Listopada 2017

99. rocznica walk o polski Lwów
(1.11.1918 r.)

-------------------------------------
1 Listopada 2017
Święto Wszystkich Świętych


Źródło: Wikipedia


-------------------------------------
PAŹDZIERNIK 2017
-----------------------------------------
29 Października 2017 

406. rocznica Hołdu Ruskiego
(29 października 1611 r.)

Obraz Jana Matejki "Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim"
Zobacz:
-------------------------------------
29 Października 2017 

75. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych


 
20 września minęło 75 lat od powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Liczyły od 80-100 tysięcy żołnierzy. Były po Armii Krajowej drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego. W 1944 r. w większości zostały scalone z Armią Krajową. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli także po wojnie o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. 
 
ZŻ NSZ w Rzeszowie organizuje z okazji 75. lecia uroczystość na Podkarpaciu, by także tu oddać należną cześć żołnierzom podziemia niepodległościowego. Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku nie jest przypadkowy- to tu w czasie wojny mieścił się tam punkt kontaktowy Narodowej Organizacji Wojskowej, konspiracyjnej organizacji wojskowej Stronnictwa Narodowego, poglądowo i ideowo bardzo bliskiej NSZ-owi. Na Podkarpaciu wciąż żyją weterani walczący i w oddziałach NSZ, i NOW. 29 października wspólnie spotkają się, by oddać cześć żołnierzom walczącym w narodowej konspiraji. 
 
Program uroczystości:
11:00 Msza św. w intencji Podziemia Narodowego walczącego na Rzeszowszczyźnie pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Seniora Archidiecezji Przemyskiej Józefa Michalika
12:15 Przerwa obiadowa
14:00 Wystąpienia gości (mury klasztoru):
-Karol Wołek , prezes ZŻ NSZ „Działalność Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”
-dr hab. Krzysztof Kaczmarski IPN, autor książki „Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie”
15:30 Spotkanie z weteranami, poczęstunek

Źródło:
http://muzeum-lezajsk.pl/news/75-lat-od-powstania-narodowych-sil-zbrojnych/
-------------

16 października - 4 grudnia 2017 r.

18. Akcja Polacy-Rodakom

Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku, 
Muzeum Ziemi Leżajskiej 
wraz 
z Parlamentarzystami Ziemi Leżajskiej 
zapraszają do wzięcia udziału 
18. Akcji Polacy – Rodakom. Akcja w Leżajsku 2017 
w okresie 
od 16 października do 04 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo

  Jest mi niezmiernie miło poinformować o tym, że również w tym roku w okresie świąteczno - noworocznym będzie miała miejsce już XVIII-ta edycja Akcji Polacy - Rodakom. Przygotowywanie biało - czerwonych świąteczno - noworocznych paczek, w których dominują produkty spożywcze dla Polaków zza Wschodniej granicy rozpoczęliśmy 18 lat temu od 200 paczek, natomiast ubiegłoroczna edycja to było już ponad 4300 paczek.

       Polacy zza Wschodniej granicy wiedzą o Naszych paczkach gdyż je otrzymali, albo dowiedzieli się od osób obdarowanych.

Polacy mają nadzieję, że również w najbliższym okresie świąteczno - noworocznym otrzymają paczki, zarówno Rodacy, których już wcześniej obdarowaliśmy, jak również Rodacy, którzy do tej pory takiej paczki nie dostali.

Chcę podkreślić, że na Ukrainie jest olbrzymie oczekiwanie przez polskie dzieci, ale i dorosłych na biało - czerwone paczki z Polski, zarówno ze względu na symbolikę, ale również z powodów egzystencjalnych, dlatego chcielibyśmy w tym roku przygotować nie mniej niż 5000 paczek, co wiąże się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym ale też z koniecznością zebrania bardzo dużej ilości darów.

     Przygotowywanie paczek to ogromny wysiłek wielu instytucji oraz osób prywatnych i właśnie po raz kolejny proszę Państwa o to abyśmy wspólnie poprowadzili Akcję Polacy - Rodakom.

Proszę abyście Państwo zachęcili również - w miarę możliwości - osoby, które zechciałyby pomóc w przeprowadzeniu zbiórki.

Stanisław Gogacz
Senator RP

***
18. Akcja POLACY - RODAKOM w Leżajsku 2017
Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku,
Muzeum Ziemi Leżajskiej
wraz
z Parlamentarzystami Ziemi Leżajskiej
zapraszają do wzięcia udziału
w 18. Akcji Polacy – Rodakom
w okresie od 16 października do 04 grudnia 2017 r.
***
ADRES ZBIÓRKI W LEŻAJSKU:
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ
UL. MICKIEWICZA 20 A
37-300 LEŻAJSK
TEL. 17 240 22 35
oraz
Biura parlamentarne przy Muzeum Ziemi Leżajskiej, a także organizacje społeczne: Strzelcy z JS STRZELEC 2035 w Leżajsku, Harcerze Hufca ZHP w Leżajsku, Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej Koło w Leżajsku, Leżajscy Patrioci, Leżajscy Kibice, placówki oświatowe, placówki handlowe, urzędy i instytucje
Miasta Leżajska i powiatu leżajskiego.
 
Zbieramy: 
- słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz tłuszczowo - mięsne, makaron, cukier, kasza, ryż, mleko w proszku itp.
- małe zabawki - przytulanki

Nie zbieramy: 
- Nie prowadzimy zbiórki odzieży i butów. 
- Również - mając duże zapasy - nie prowadzimy zbiórki książek.

UWAGA:

W akcję mogą włączyć się urzędy, instytucje, placówki handlowe, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa i firmy oraz osoby prywatne. 
Pragniemy zaznaczyć, że Akcja Zbiórki darów dla Polaków na Wschodzie ma wyłącznie charakter charytatywny i humanitarny, a nie polityczny. 
Jak co roku Biura Poselskie udzielają Akcji wsparcia organizacyjnego i logistycznego. 
Tylko dlatego organizatorzy korzystają z tej pomocy ponieważ w tym przypadku chodzi o pomoc w dotarciu do szerszej grupy potencjalnych darczyńców i wolontariuszy.

 ***

 CENTRALNY ADRES ZBIÓRKI W LUBLINIE:

20-109 Lublin, ul. Królewska 1
Zakład Doskonalenia Zawodowego
(naprzeciwko Katedry, wchodzimy przez bramę na podwórko gdzie zobaczymy miejsce zbiórki)

Szczegółowe informacje :

tel. 509-714-966

Adres do korespondencji:

ul. Wilczyńskiego 4M, 
21-400 Łuków

Wsparcie finansowe:

Współorganizator:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich 
Oddział Lubelski, ul. Rynek 18, 20-111 Lublin

BANK PKO BP ODDZIAŁ LUBLIN 
Nr konta: 44  1020  3150  0000  3202  0027  7392 
Z DOPISKIEM:  „NA AKCJĘ POLACY - RODAKOM"

***

-----------------------------------------------

10 Października 2017

Październikowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  10 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

-----------------------------------------
7 - 8 Października 2017

Wycieczka na Kresy
Olesko-Podhorce-POCZAJÓW- KRZEMIENIEC- ZBARAZ

PROGRAM:

godz. 4.00 wyjazd z dworca PKS, Przekroczenie granicy Budomierz – Hruszew

Przewodnik Eugeniusz Josse

Szef biesiady Zdzisław Zawilski

 

Podhorce
Zespół zamkowy w Podhorcach obejmuje pałac, kościół św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego oraz ogrody pałacowe, składające się z części tarasowej, krajobrazowej i ogrodu regularnego, położonego między pałacem a kościołem.

 

Olesko – zamek (17.08.1629 ur. się król Polski Jan III Sobieski)


Poczajów
Ławra Zaśnięcia Matki Bożej w Poczajowie

Poczajów w czasie najazdu tatarskiego z 1240 ponad górą ukazała się Matka Boża, co skłoniło Tatarów do odstąpienia od niej. Na skale góry po objawieniu miał pozostać ślad stopy o uzdrawiającej mocy, 


Krzemieniec 

 Juliusz Słowacki – polski dramaturg i epistolograf, jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, urodził się i żył w Krzemieńcu 

W 1536 roku starostwo krzemienieckie otrzymała od męża Zygmunta Starego królowa Bona i z jej inicjatywy dokonano przebudowy zamku na renesansowy i wzmocniono umocnienia. 

Hugo Kołłątaj – polski polityk, biskup, geograf, podkanclerzy koronny od 1791, referendarz wielki litewski od 1786, współtwórca Liceum Krzemienieckiego

 

Zamek w Zbarażu

Lwów- Obiad w Pyzatej Chacie we własnym zakresie . 

Przyjazd do Leżajska zależy od czasu postoju na granicy i jest planowany około godz. 23.00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

w przypadku wystąpienia sytuacji nie zależnych od niego.

Koszt 250 zł i obejmuje świadczenia: przejazd autokarem turystycznym, kawa, herbata, i poczęstunek wydawany w trakcie podróży, opieka przewodnika, ubezpieczenie, opłaty graniczne i parkingowe, biesiada, zakwaterowanie i wyżywienie(obiadokolacja i śniadanie)  w hotelu „EDEM”w Krzemiencu

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Zapisuje w terminie do 20.09.2017r  Dorota Męczyńska
tel. 668 399 497  mail: dorka_66@vp.pl

-----------------------------------------

1 Października 2017 - 1 Listopada 2017

Światełko Pamięci dla Łyczakowa
Akcja w Leżajsku 

Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Leżajsku, 
w ramach organizowanej po raz 14. Akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”,
zwraca się z uprzejmą prośbą 
do Instytucji Samorządowych, Urzędów, Szkół, Przedsiębiorstw, Spółek i Firm oraz 
organizacji społecznych kombatanckich, Harcerzy, Strzelców, Młodzieży Wszechpolskiej 
Leżajska i okolic 
o włączenie się w organizację zbiórki środków
na zakup biało - czerwonych zniczy 
(chodzi o późniejsze zamówienie i zakup jednakowych zniczy)
lub ewentualnie zbiórki samych zniczy.

Ważna uwaga -  tam gdzie ewentualnie miałaby miejsce zbiórka zniczy,
jest prośba o zbiórkę odpowiedniego ich koloru tzn.  białych i czerwonych 
(jako symboliki polskich barw narodowych). 

W wielu miejscach Polski, a szczególnie na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu już wkrótce rozpocznie się zbiórka biało-czerwonych zniczy, które 1 listopada zapłoną na wielu polskich cmentarzach we  Lwowie m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich, Cmentarzu Janowskim. W akcję włączają się m.in. samorządy, szkoły, domy kultury, organizacje kombatanckie, strzelcy i harcerze. Część zebranych zniczy i środków na ich zakup, może zostać przekazana do Lwowa na przełomie października i listopada br. wraz z wycieczką wyjeżdżającą z Leżajska w dniu 27 października 2017 r.
Kolejna partia następnym transportem tuż po Święcie Wszystkich Świętych (prawdopodobnie w dniu 11 Listopada na święto Odzyskania Niepodległości).

Zachęcamy mieszkańców Miasta Leżajska i całego Powiatu Leżajskiego do zbierania zniczy, które zostaną zawiezione do Lwowa i tam 1 listopada rozpalone na największych, a zarazem najstarszych nekropoliach - Łyczakowie, Cmentarzu Orląt i Cmentarzu Janowskim.

1 listopada na grobach – tych polskich, ale także ukraińskich, ormiańskich i rosyjskich rozpalają je Polacy ze Lwowa, m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, polscy strzelcy, harcerze i stypendyści Fundacji Semper Polonia.

Finał naszej akcji przypada na koniec października i Klub TMLiKP-W w Leżajsku wyraża nadzieję, że akcja ta wzbudzi pozytywny odzew wśród grona pedagogicznego, młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców Leżajska i okolic.
Sądzimy rónież, że tego typu akcje pogłębiają w Nas Wszystkich poczucie patriotyzmu oraz łączności z Polakami dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyłączą się do akcji.

-----------------------------------------

WRZESIEŃ 2017
-----------------------------------------
17 Września 2017

Światowy Dzień Sybiraka

SYBERIA I KAZACHSTAN
ZBRODNIA KATYŃSKA

GOLGOTA WSCHODU  NARODU POLSKIEGO
http://www.golgotawschodu.pl/
-----------------------------------------
17 Września 2017

78. rocznica napaści ZSRR na Polskę

----------------------------------------
12 Września 2017
334. rocznica Bitwy pod Wiedniem


Obraz Jana Matejki: "Jan Sobieski pod Wiedniem" 
----------------------------------------

12 Września 2017

Wrześniowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  12 WRZEŚNIA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

----------------------------------------
 9 Września 2017

Wycieczka do Lwowa

Wspólne zdjęcie przy Kaplicy na Cmentarzu Orląt Lwowskich


GALERIA FOTO:

https://photos.app.goo.gl/SUwWcNfvRgfuzLT03

----------------------------------------
 1 Września 2017

78. rocznica napaści Niemiec na Polskę

----------------------------------------
SIERPIEŃ 2017
-----------------------------------------
 
 31 Sierpnia 2017 - 30 Września 2017

Prezentacja wystawy
„Z dziejów oporu społecznego
w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990”
– Leżajsk, 31 sierpnia - 30 września 2017

Wystawa  „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990”
przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
będzie prezentowana od 31 sierpnia do 30 września br.
w Klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku, Plac Mariacki 8. 


 
 19 Sierpnia 2017

97. rocznica Bitwy pod Zadwórzem
Uroczystości  we Lwowie i Zadwórzu

 

W tym roku mija 97. rocznica bitwy pod Zadwórzem, stoczonej 17 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej. Polski batalion obrońców Lwowa, dowodzony przez kapitana Bolesława Zajączkowskiego stawił dzielnie opór  bolszewickiej 1. Konnej Armii Siemiona Budionnego. Sława boju spod Zadwórza, jest nieco zapomniana i rzadko wspominana przez główne ośrodki badań historycznych czy serwisy medialne. W tamtym czasie bitwa pod Zadwórzem miała niebagatelne znaczenie dla obrony Lwowa i dalszych losów Polski, a może całej ówczesnej Europy. Heroizm bojowników jest tym większy, ponieważ był to 330 osobowy oddział złożony z nielicznej grupy żołnierzy oraz w głównej mierze studentów i gimnazjalistów, wsparty plutonem karabinów maszynowych. Oddział ów zaciekle bronił się na wzgórzu i zabudowaniach budki dróżnika kolejowego, tuż przy torach kolejowych. Przez jedenaście godzin odparto 7 szarż bolszewickich. Walczono również wtedy, gdy zabrakło amunicji, wciąż dzielnie odpierając ataki siejącej śmierć wśród obrońców Lwowa - konnicy Budionnego. Spośród tych 330, śmierć poniosło 318 bojowników, a tylko 12 rannych ocalało z placu boju. Ten bój o węzeł kolejowy w Zadwórzu, uratował prastary polski Lwów. Ze względu na waleczność polskich bohaterów przeszedł do historii czynu bojowego, jako jeden z tych nielicznych noszących chlubne miano Polskich Termopil.

Na tegoroczne uroczystości patriotyczno – religijne we Lwowie i Zadwórzu w dniu 19 sierpnia, wyjechała liczna delegacja z Leżajska. Wśród nich znaleźli się m.in. Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Przewodniczący Rady Miejskiej  Jerzy Jarosz, Sekretarz Miasta Agnieszka Wyczarska, Starosta Leżajski Marek Śliż, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński z pracownikami, Eugeniusz Matkowski Prezes Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku wraz z Zarządem i Członkami Klubu, nauczyciele i młodzież szkolna z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku (uczestnicy konkursu wiedzy o bitwie pod Zadwórzem wraz z Wiesławą Stangenberg), Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku (z Beatą Wójtowicz dyrektor szkoły) oraz mieszkańcy Powiatu Leżajskiego.  Wśród gości z Leżajska znajdowali się również przedstawiciele ze środowisk spoza naszego powiatu m.in.  Prezes Polskiego Zjednoczenia Katolickiego we Francji Kazimiera Matkowska vel Napieralski oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturowo – Oświatowego Rudnickie Orlęta Anita Gietka.

Obchody Bitwy pod Zadwórzem rozpoczął apel poległych przy płycie na Grobie Pięciu Nieznanych Żołnierzy poległych na Persenkówce pod ocalałą częścią Pomnika Chwały na Cmentarzu Orląt lwowskich. W tej części uroczystości wzięli udział Strzelcy z Jednostek Strzeleckich Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego z Województwa Podkarpackiego, a także ze Lwowa i innych miast Polski, delegacje mieszkańców Stalowej Woli, Leżajska oraz delegacja przemyskiego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów. 

Wśród gości oficjalnych znaleźli się Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Piotr Pilch wicewojewoda podkarpacki, parlamentarzyści RP,  Lucjan Kuźniar członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Stanisław Bartnik i Jacek Magdoń radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Po apelu poległych, okolicznościowych przemówieniach oraz modlitwie w intencji obrońców Lwowa i Zadwórza, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili biało-czerwone znicze na grobach tzw. Kwatery Zadwórzańskiej, gdzie spoczęły doczesne szczątki kapitana Bolesława Zajączkowskiego i jego pięciu oficerów.

Kolejnym, a zarazem centralnym punktem uroczystości była Msza Święta w Zadwórzu koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Stachury parafii w Busku oraz księża rzymskokatoliccy (m.in. ks. prałat Stanisław Czenczek Kapelan ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil, a zarazem Duszpasterz Sodalicji Mariańskiej z Przemyśla, ks. Piotr Smolka z parafii św. Piotra i Św. Pawła w Przemyślanach) i greckokatoliccy. Wśród rzędów nagrobków i kamiennych krzyży przepasanych biało-czerwonymi wstążkami u podnóża dwudziestometrowego kurhanu wraz z pomnikiem na szczycie w kształcie słupa granicznego.

Wśród obecnych byli także członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie na czele z Prezesem Januszem Balickim, przedstawiciele innych organizacji polskich we Lwowie i na Ukrainie, m.in. delegacje Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie  na czele 
z Emilią Chmielową przewodnicząca FOPnU, Polacy mieszkający we Lwowie i jego okolicach. W Zadwórzu obecni byli także przedstawiciele władz strony ukraińskiej z Rejonu Buskiego z przewodniczącym Rady wiejskiej Zadwórza Pawłem Jurdyga

Corocznym uczestnikiem uroczystości w Zadwórzu jest przedstawicielka polskich kombatantów NOW oraz środowisk polonijnych licząca blisko 102 lata, pani Maria Mirecka-Loryś, której brat Bronisław Mirecki (późniejszy ksiądz katolicki) walczył pod Zadwórzem i jako jeden z dwunastu bojowników szczęśliwie ocalał i przeżył tę bitwę.

Na obchodach 97. Rocznicy bitwy pod Zadwórzem obecni byli także m.in. Posłanka na Sejm RP Anita Czerwińska, a zarazem Szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych, Poslanka na Sejm RP  Krystytna Wróblewska, Krystyna Sałańska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Konsulem Generalnym Rafałem Wolskim i konsulem Marianem Orlikowskim
delegacja Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie z Jej prezesem Pawłem Marchlińskim, 
Kresowiacy i Mieszkańcy z wielu miast Polski (Dębicy, Mielca, Sędziszowa Młp., Rzeszowa, Przemyśla, Poznania, Torunia, Warszawy i in.) oraz Rowerzyści uczestniczący w 5. Zadwórzańskim Rajdzie Pamięci z całego Podkarpacia.

Czynnie w obchodach zadwórzańskich brali udział przedstawiciele polskich mediów:
Telewizji Trwam, TVP Polonia/TVP Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów, Polskiego Radia Lwów, Kuriera Galicyjskiego oraz innych lokalnych mediów z Polski, które relacjonowały to wydarzenie.

Ogółem w uroczystościach uczestniczyło około 800 osób z Polski i Ukrainy.

Podczas rocznicowej Mszy Świętej, w której modlono się w intencji ofiar wygłoszona została płomienna homilia przez polskiego kapłana rodem z nieodległych Brzeżan. 

Po zakończonej liturgii uczestnicy uroczystości wygłosili okolicznościowe przemówienia, wśród nich m.in. Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rafał Wolski Konsul Generalny RP we Lwowie, Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krystyna Sałańska z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która odczytała  list od ministra kultury RP Piotra Glińskiego, 
Marek Matuła Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, przedstawiciel władz Rejonu Buskiego, Maria Mirecka – Loryś siostra Bronisława Mireckiego ocalałego z bitwy bojownika zadwórzańskiego, Andrzej Zajączkowski bratanek kapitana Bolesława Zajączkowskiego i Janusz Balicki Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

Po przemówieniach poszczególne delegacje przeszły pod pomnik ku czci poległych, gdzie złożyły wieńce i kwiaty oraz zapaliły znicze. 

Na koniec uroczystości wszyscy przybyli na obchody 97. Rocznicy bitwy pod Zadwórzem zostali poczęstowani bigosem z Leżajska, który ufundowały  pochodzące z powiatu leżajskiego Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, zaś bigos przygotowały panie ze stołówek z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
 
GALERIA FOTO Z UROCZYSTOŚCI

LWÓW:
https://goo.gl/photos/kLnXCJP3JXNyZgsDA

https://photos.google.com/share/
AF1QipNX-OrApWgVNQr5eM1l7rcQ2VW0JPXK
nhvsJLE2CxpM7NhocQ4vERrJOhdmhggJIw?
key=b1JHRndJSFE2LWNtYVpLWXBERl9VSS1sUnY1ZGxR

Zobacz takze wszystkie albumy Klubu: 
https://get.google.com/albumarchive/110066362693310670097?source=pwa
----------------------------------------
19 Sierpnia 2017

Zaproszenie na uroczystości patriotyczno - religijne
we Lwowie i Zadwórzu
z okazji przypadającej
97. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem


Główne uroczystości
odbędą się
w dniu 19 sierpnia 2017 roku
o godzinie 14.00 czasu ukraińskiego
przy pomniku w Zadwórzu,
gdzie
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji bohaterów.
Po Mszy Świętej pod pomnikiem na kurhanie
nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.
----------------------------------------
8 Sierpnia 2017

Sierpniowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  11 SIERPNIA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

----------------------------------------
5 Sierpnia 2017

Wycieczka na Kresy
ŻÓŁKIEW - LWÓW

----------------------------------------
1 Sierpnia 2017

Godzina "W"
Obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - uroczystości w Leżajsku - 1.08.2017 r.
----------------------------------------
LIPIEC 2017
----------------------------------------
16 Lipca 2017

Msza święta w leżajskiej Farze
o godz. 8.30 
w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach
z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian


----------------------------------------
11 Lipca 2017

74. ROCZNICA RZEZI NA WOŁYNIU 
I MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ
DOKONANEJ NA POLAKACH 
PRZEZ UKRAIŃSKICH ZBRODNIARZY BANDEROWSKICH 
SPOD ZNAKU OUN-UPA

''Krwawa Niedziela 11 Lipca 1943 r.''

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN----------------------------------------
11 Lipca 2017

Lipcowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  11 LIPCA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

-----------------------------------------
2 Lipca 2017

XXIII ŚWIATOWY KONGRES KRESOWIAN 
JASNA GÓRA 

ZJAZD KRESOWIAN

 
Częstochowa, Jasna Góra – 2 lipca – zapraszamy jak co roku w pierwszą niedzielę lipca
– na Jasną Górę XXIII Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian
Jasna Góra – 2 lipca 2017

Zdjęcie:

PROGRAM:
9.30 –Kaplica NMP. Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie.
Homilię wygłosi – ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski
10.30 – Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod figurą Matki Bożej ( przed szczytem).
11.00 Apel poległych.

11.30 – Aula O. A. Kordeckiego.
Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości.
Światełko Pamięci – chwila wspomnień o ludziach Kresów.
Wystąpienie Jana Skalskiego – prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych.
Projekty uchwał Światowego Kongresu Kresowian.
Wręczenie nagród Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wsch. II RP
 
 
 
W przededniu zaplanowanych na dzień 9 lipca 2017 r. obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA
– XXIII Zjazd i Pielgrzymka Kresowian przebiegać będą pod hasłem:
Kresowianie w obronie godności Polski
i polskiej racji stanu.

13.00 – 14.30 Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.
Tematyka: Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci 
 
o Kresach.
Zweryfikowanie dotychczasowej polityki wschodniej. Edukacji patriotyczna młodych Polaków.
Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych. Pomoc Polakom na Wschodzie. Muzeum Kresów.
14.30 – 15.00 Pamięci Komandora. Film Grażyny Orłowskiej-Sondej. ( Studio Wschód)
15.00 Koncert Jasnogórski .
---------------------------------------
CZERWIEC 2017
----------------------------------------
Czerwiec 2017 - Lipiec 2017

XXVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ
I KAMERALNEJ W LEŻAJSKU 
 
----------------------------------------
13 Czerwca 2017

Czerwcowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  13 CZERWCA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

------------------------------------------------------------
 
11 Czerwca 2017 r.

„Spotkanie z dziedzictwem Kresów” 
w Muzeum Ziemi Leżajskiej


ZAPROSZENIE

Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo - Wschodnich
w Leżajsku
 
Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich członków Państwa Klubu oraz Sympatyków
na spotkanie w Muzeum Ziemi Leżajskiej w dniu 11 czerwca 2017 r. (niedziela)
o godzinie 17.00.
Tematem przewodnim spotkania będzie „Spotkanie z dziedzictwem Kresów”.
Na spotkaniu uczestniczył będzie pracownik Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, który zaprezentuje Państwu założenia powstającego Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.
W następnej części będzie miała miejsce otwarta Debata historyczna.

Bardzo proszę o poinformowanie wszystkich członków Klubu
oraz Sympatyków TMLiKP-W o spotkaniu.
W przypadku pytań proszę o kontakt: 668 903 173

Z pozdrowieniami
 
Jacek Kwieciński
 
p.o. Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej

 
 

 

---------------------------------------

10 Czerwca 2017

Wycieczka do Lwowa
 
 
Przewodnik  Eugeniusz Josse
 
godz. 5.00 wyjazd z dworca PKS,   
Przekroczenie granicy Budomierz – Hruszew
Jaworów kościół św. Ap. Piotra i Pawła przekazanie darów dla księdza Marka
Nowojaworowsk  czas wolny ok. 1 godz. na wymiane waluty i zakupy
 
 Lwów zwiedzanie zgodnie z programem przewodnika w tym 
 Cmentarz Łyczakowski i Orląt 
Katedra sw. Jura.   
 
- Puzata Chata czas wolny na obiad
               – zakupy na  wernisażu
16.30  Lwowski Narodowy Akademicki teatr opery i baletu  im.  Salomei Kruszelnickiej
Repertuar zostanie podany po ogłoszeniu
Po zakończeniu Opery ok. 20.00 opuszczamy  Lwów  i  kierujemy się na granice  Hruszew - Budomierz  
 
Przyjazd do Leżajska jest zależny od czasu postoju na granicy i planowany jest około godz. 1.00
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
w przypadku wystąpienia sytuacji nie zależnych od niego.
 
Koszt 100 zł i obejmuje świadczenia: przejazd autokarem turystycznym z PKS kawa, herbata, barszcz czerwony i poczęstunek w trakcie podróży, opieka przewodnika, ubezpieczenie, opłaty graniczne i parkingowe. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i do opery uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 
Organizujemy zbiórkę artykułów spożywczych dla potrzebujących parafian w Jaworowie (konserwy , kasze, cukier, mąka, makaron,) środki czystości.
Każdy kto chce przekazać dar proszę o kontakt telefoniczny.
 
Zapisy przyjmuje 
Dorota Meczynska  Tel. 668399497   mail. dorka_66@vp.pl
 
Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy
 

----------------------------------------


MAJ 2017

----------------------------------------

28 Maja 2017

74. rocznica Pacyfikacji Miasta Leżajska

Znalezione obrazy dla zapytania 73. rocznica pacyfikacji leżajska
 
----------------------------------------
9 Maja 2017

Majowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  9 MAJA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

W programie spotkania:
 1. Sprawy bieżące Klubu 
 a) przygotowania do wyjazdu na uroczystości 97. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem,
 b) propozycja udziału w wycieczce do Lwowa i na Kresy w dniach 31.05-2.06.2017 r.,
 2. Relacje z wyjazdów:
 a) na uroczystości 70. rocznicy "Orląt Rudnickich" - 30.04.2017 r.
 b) na wycieczki do Lwowa i na Kresy m.in. - 22.04.2017 r. i 7.05.2017 r.
 3. Przygotowania do 73. rocznicy Pacyfikacji Leżajska - delegacja Klubu
     na uroczystości patriotyczno-religijne w dniu 28 maja  2017 r.

 4. Przegląd doniesień medialnych, artykułów, audycji i programów
    (prasa, radio, tv, internet),

 5. Sprawy różne

----------------------------------------

7 MAJA 2017 
Uroczyste obchody 72. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką


http://kurylowka.pl/ 
http://gokkurylowka.pl/2017/04/23/bitwa-pod-kurylowka-7-maja-2017-r/
http://muzeum-lezajsk.pl/news/bitwa-pod-kurylowka/

-----------------------------------------

 3 MAJA 2017

Klub Strzelectwa Sportowego ''IGLICA''
zaprasza na ''PATRIOTYCZNY TURNIEJ STRZELECKI'' 


Zaproszenie na zawody strzeleckie na strzelnicy w Żołyni

 3 maja 2017 r. obędą się "Zawody strzeleckie w konkurencji pistolet centralnego zapłonu w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja"

Zobacz:
- zaproszenie na zawody
- regulamin zawodów

http://www.zolynia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=78&sub=8&schemat=&dzialy=78&akcja=artykul&artykul=2346
-------------------------------------------

3 MAJA 2017

226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Leżajsk 
Uroczystości związane z 226. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbędą się 3 maja 2017 r. (środa) w Kościele Farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku. Obchody rozpocznie msza św. o godz. 11.30 z udziałem pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej Jednostki Strzeleckiej 2035 Leżajsk działającej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. O 12.30 odbędzie się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

-------------------------------------------

2 MAJA 2017

Święto Flagi-------------------------------------------
1 MAJA 2017

Święto Pracy
Świętego Józefa


----------------------------------------------
KWIECIEŃ 2017
-----------------------------------------------
30 Kwietnia 2017

70. rocznica "RUDNICKICH ORLĄT" - UROCZYSTOŚCIUrząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, Publiczna Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rudnickie Orlęta” zapraszają na uroczyste obchody jubileuszu. 

 
Uroczystości w dniu  30 kwietnia 2017 r. (NIEDZIELA), rozpoczną się w kościele pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem.
 
Program uroczystości:
 
Godz. 10.30 – Uroczyste rozpoczęcie. Koncert dedykowany „Rudnickim Orlętom” w kościele pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem
Godz. 11.00 – Msza Święta
Godz. 12.00 – Marsz Pamięci na cmentarz parafialny i modlitwa przy grobie kapelana „Orląt” ks. Adama Wojnarowskiego. Składanie kwiatów
 
Wydarzenie swoim patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda oraz ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.
 
ŹRÓDŁA:
 
 
 
http://www.leliwa.pl/news/show/rudnik_nad_sanem__obchody_70_rocznicy_powstania_orlat
 
----------------------------------------------
28 kwietnia 2017

70. rocznica "RUDNICKICH ORLĄT" - SPOTKANIE


 
Organizacja Młodzieżowa „Orlęta” obchodzi w tym roku 70. rocznicę powstania.
W związku z tym zaplanowano dwudniowe obchody w Rudniku nad Sanem.
W Centrum Wikliniarstwa w Rudniku odbędzie się prelekcja dotycząca organizacji, podsumowanie projektu „Pamięć o nich wciąż żyje w nas”, wręczenie nagród, a także wystąpienia osób związanych z organizacja i jej działalnością.

O historii ''RUDNICKICH ORLĄT'' opowiada artykuł:
 
 
"Orlęta" w Rudniku nad Sanem - fragmenty książki 
Eugeniusza Bachty 
- "Młodzieżowe konspiracyjne organizacje młodzieżowe"

 Rozdział II - "Orlęta". 

 Wspomnieć należy, że w pierwszych latach po wyzwoleniu m. in. w Rudniku nad Sanem działało harcerstwo - Związek Harcerstwa Polskiego, oparte na dawnych, przedwojennych tradycjach. Były to silne, dobrze zorganizowane drużyny harcerskie, w których młodzież znalazła czasowe oparcie dla kontynuowania swych patriotycznych idei. Nie było to wygodne dla tworzącej się władzy ludowej, która podejmowała wszelkie wysiłki zmierzające do rozbicia i likwidacji harcerstwa. W założeniach ideologicznych komuniści starali się narzucić zmianę zasady harcerstwa - harcerz widzi w każdym bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza - na obowiązek nienawiści do wrogów klasowych.

  W zaistniałej sytuacji grupa uczniów Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem podejmuje decyzję o utworzeniu podziemnej, patriotycznej organizacji młodzieżowej. Wiosną 1947 r. powstała pięcioosobowa grupa założycielska w składzie: Kazimierz Dechnik, ps. "Ryś" - założyciel grupy, Władysław Konefał, ps. "Babinicz", Lesław Popowicz, ps. "Lis", Stanisław Mandecki, ps. "Jeleń", Henryk Igras, ps. "Sokół". Po odbyciu wspólnej pielgrzymki do Częstochowy, ustalili oni nazwę organizacji Orlęta, nawiązując do Orląt Lwowskich z lat 20-tych, kiedy młodzi chłopcy stanęli do walki w obronie swego ukochanego miasta Lwowa.
   Złożyli oni przysięgę, przyjęli konspiracyjne pseudonimy, opracowali założenia ideologiczne i strukturę organizacyjną. Pracę organizacji Orląt określał Statut Tajnej Organizacji Młodzieżowej opracowany i przyjęty przez jej członków. Dla zachowania pełnej konspiracji posługiwano się pseudonimami, zaś miejscowości, w których działała organizacja oznaczono kryptonimami.
Jako kierunek ideologiczny przyjęto zasady religii rzymskokatolickiej, a więc idee Polski Chrystusowej, zapożyczonej 
z harcerstwa okresu międzywojennego, którego głównym hasłem było OJCZYZNA - NAUKA - CNOTA oraz patriotyzm Lwowskich Orląt - SŁUŻBA BOGU I OJCZYŹNIE...
 

Więcej na: 
 
 
 
-----------------------------------------------
22 Kwietnia 2017

Wycieczka do Lwowa
(SOBOTA)


---------------------------------------------------
Kwiecień 2017
''BIULETYN MIEJSKI'' 1 kwartał 2017


http://miastolezajsk.pl/download/attachment/3486/biuletyn-marzec-2017.pdf
---------------------------------------------------
16 Kwietnia 2017

Życzenia Wielkanocne Klubu

Chrystus zmartwychwstał
prawdziwie zmartwychwstał
Alleluja !!!W imieniu Zarządu i Członków Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
Wszystkim
Przyjaciołom, Miłośnikom i Sympatykom,
Sponsorom i Darczyńcom,
Osobom Indywidualnym i Organizacjom Społecznym,
Młodzieży Szkolnej wraz z Gronem Pedagogicznym Szkół,
Mediom, Firmom, Przedsiębiorcom i Instytucjom,
Władzom Samorządowym,
Parlamentarzystom, Biurom Poselskim i Senatorskim,
Duszpasterzom leżajskich parafii
wspierającym działalność statutową 
naszego Klubu
 oraz
akcje charytatywne 
na rzecz Polaków na Kresach
składam
s
erdeczne życzenia
Zdrowych, Radosnych i Rodzinnych 
Świąt Wielkanocnych
oraz
Opieki i Błogosławieństwa Bo
żego

Eugeniusz Matkowski
Prezes Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
-----------------------------------------------
11 Kwietnia 2017

Kwietniowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  11 KWIETNIA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

-----------------------------------------------

10 Kwietnia 2017

7. rocznica katastrofy smoleńskiej

 

-----------------------------------------------

10 Kwietnia 2017

77. rocznica zbrodni katyńskiej-----------------------------------------------------
6 Kwietnia 2017
Zaproszenie na spotkanie z dr Leszkiem Żebrowskim
w Muzeum Ziemi Leżajskiej-------------------------------------------

2 Kwietnia 2017
Zaproszenie na spotkanie z dr Sławomirem Kułaczem
w Muzeum Ziemi Leżajskiej 


------------------------------------------
2 Kwietnia 2017

12. rocznica śmierci Jana Pawła II


---------------------------------------------

MARZEC 2017
--------------------------------------
31 Marca 2017

 
„Spotkania z dziedzictwem Kresów” 
 
oraz debatę historyczną
„Kresy dawnej Rzeczypospolitej - fenomen, kultura, pamięć”. 

Uczestnikami debaty będą
ks. prof. Stanisław Nabywaniec (URz),
prof. Grzegorz Ostasz (PRz)
i dr Dariusz Iwaneczko (IPN Rzeszów).
W ramach spotkania przewidziano również pytania do zaproszonych ekspertów, dyskusję oraz prezentację założeń projektu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Pierwsze „Spotkanie z dziedzictwem Kresów” odbędzie się 31 marca 2017 roku o godzinie 17:00 w Wojewódzkim Domu Kultury (Sala Widowiskowa)  przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy
-----------------------------------------
25 Marca 2017

Wycieczka do Lwowa
(Sobota)

Zapisy przyjmuje do dnia 12.03.2017r.

Dorota Męczyńska  tel. 668399497  e-mail: dorka_66@vp.pl

----------
18 Marca 2017

Wycieczka do Lwowa
(SOBOTA)

 

------------------------------
14 Marca 2017

Marcowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  14 MARCA 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

-----------------------------------------------
1 Marca 2017

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Leżajsku----------------------------------------
LUTY 2017
-----------------------------------------
26 Lutego 2017

Bieg Tropem Wilczym w Leżajsku. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. V Edycja---ZAPISY---

Kontakt

Muzeum Ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20A
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 22 35

Koordynatorzy projektu:
Kamil Szczepanik – dyskfirmowy@gmail.com
Radosław Wiatr – biuro.jerzypaul@gmail.com 
Andrzej Kusiak – skgk@o2.pl

WIĘCEJ...
WIĘCEJ NA STRONIE BIEGU...
-----------------------------------------
18 Lutego 2017

Wycieczka do Lwowa

-----------------------------------------

14 Lutego 2017

Lutowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  14 LUTEGO 2017 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

----------------------------------------

STYCZEŃ 2017

----------------------------------


21 Stycznia 2017 r.

Wycieczka do Lwowa
(SOBOTA)

 

------------------------------------------------

18 Stycznia 2017 r.

Spotkanie Opłatkowe
Członków Klubu

godz. 17.00
Kawiarnia "ELIZA", ul. Rynek 11

----------------------------------------

10 Stycznia 2017 r.

Styczniowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  10 STYCZNIA 2016 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

----------------------------------------
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 117776 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=