TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  2009
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku


KRONIKA KLUBU ROK 2009

2009.01.22 - 

Spotkanie opłatkowe Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
.

 
W dniu 22 stycznia 2009 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe Klubu
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
w Leżajsku.
W spotkaniu uczestniczyli Zarząd i Członkowie Klubu oraz
zaproszeni Goście, m.in. Ojciec Kustosz Jarosław Kania,
Z-ca Burmistrza Piotr Urban, Członkowie Zarządu Wojewódzkiego
TMLiKP-W w Rzeszowie pp. dr Ryszard Ciechowski i Józef Gliński
oraz przedstawiciel Dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej Maciej Kosior.
Spotkanie opłatkowe rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem kolędy
p.t. „Wśród nocnej ciszy”.
Prezes Klubu TMLiKP-W w Leżajsku Eugeniusz Matkowski przywitał
przybyłych na spotkanie zaproszonych Gości i Członków, a następnie
odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu.
Okazjonalny wiersz Ks. Jana Twardowskiego p.t. „Pomódlmy się
w Noc Betlejemską” przeczytał Członek Zarządu Marian Matkowski.
Ojciec Kustosz poprowadził modlitwę, poświęcił opłatki i wygłosił
okolicznościowe słowo, po czym wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie
życzenia noworoczne i podzielili się opłatkiem.
Przystąpiono do poczęstunku, na który składały się owoce, ciasta
oraz kawa i herbata. 
W trakcie poczęstunku wygłoszono okolicznościowe przemówienia, m.in.
głos zabrali Kronikarz Klubu Anna Krysa, która odczytała wiersze
i korespondencję ze Lwowa od dr Andrzeja Otko.
Głos zabrał Z-ca Burmistrza Piotr Urban, który w ciepłych słowach
podziękował za zaproszenie i złożył życzenia dla Członków Klubu.
Przedstawiciel Muzeum Maciej Kosior życzył wszelkiej pomyślności
oraz dalszej owocnej współpracy w Nowym Roku pomiędzy Muzeum Ziemi
Leżajskiej, a Klubem TMLiKP-W w Leżajsku. Przy okazji wspomniał także
o epizodach własnej rodziny z życia na kresach wschodnich.
Prezes Klubu Eugeniusz Matkowski złożył wszystkim zebranym życzenia
oraz wygłosił krótkie przemówienie historyczne ukazujące ideę powstania
i działalność Klubu TMLiKP-W w Leżajsku.
Dr Ryszard Ciechowski przekazał serdeczne życzenia od Zarządu
Wojewódzkiego TMLiKP-W w Rzeszowie dla leżajskich Kresowiaków.
W trakcie spotkania Marian Matkowski przedstawił koncepcję nowo
założonej strony internetowej ( adres:
www.tmlikpw.pl.tl ) ukazującej
działalność Klubu TMLiKP-W w Leżajsku.
Podczas całego spotkania panowała miła i rodzinna atmosfera, którą
podtrzymywały śpiewane kolędy przy oprawie muzycznej w wykonaniu
Członka Klubu Zdzisława Zawilskiego.
Z okazji imienin Ojcu Kustoszowi Jarosławowi Kani, Zarząd
i Członkowie Klubu TMLiKP-w w Leżajsku złożyli serdeczne życzenia
i odśpiewali „Sto lat”.
Na zakończenie złożono podziękowania wszystkim, którzy przybyli
i przyczynili się do zorganizowania oraz uświetnienia spotkania opłatkowego.     

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć
  
  
    
 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁU/KLUBU TMLiKPW W LEŻAJSKU
ZA LATA 2008 – 2009
 
1.      Ilość członków       (data i ilość)    2009 r. - 42, w tym płacących składki  - 20.
2.      Posiadamy siedzibę własną          NIE
-      wspólną z innymi organizacjami      NIE
-      płatną ……………………… nieodpłatnie    NIE
-      nie posiadamy własnej siedziby        NIE POSIADAMY.
3.      Posiadamy salę na spotkania członkowskie
-      płatne ……………………… nieodpłatne     TAK
-      nie posiadamy sal na spotkania członkowskie   ……….
-      gdzie odbywają się spotkania członkowskie

w MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ
4.      Jak często odbywają się spotkania Zarządu      

12 RAZY DO ROKU
5.      Jak często organizowane są spotkania ogólne wszystkich członków   

12 RAZY DO ROKU
6.      Czy Oddział jest zarejestrowany jako organizacja pożytku publicznego       

-
tak    nie

W latach    2008 –  2009 :
7.      Tematyka spotkań: prelekcje,    filmy,   towarzyskie.
Wymienić ciekawsze

Projekcje filmów o Kresach, m.in. Jerzego Janickiego oraz różnych
uroczystości rocznicowych i okolicznościowych na płytach DVD.
8.      Spotkania w plenerze – tematyka,           miejsce,   termin
……………………………………………………………...
9.      Zorganizowane wystawy – tematyka, miejsce,   termin           -

Wystawa p.t. „Kościoły na Kresach” w Muzeum Ziemi Leżajskiej
10. Konferencje, sympozja – tematyka,   miejsce,   termin -

Uczestnictwo w Konferencji naukowej dotyczącej projektu
„Inkubatory trzeciego sektora (ITS) – realizowane przez RARR”,
uczestnictwo w licznych konferencjach popularno – naukowych.
   
     
11. Pamięć :    wykonane pomniki, wmurowane tablice i inne poświęcone
Rodakom na Kresach, którzy zginęli lub byli zamordowani – miejsce,
termin i komu poświęcone –

Wykonanie tablicy ze zdjęciami referatami o tematyce kresowej przez
Młodzieżowe Koło Miłośników Lwowa i Kresów przy Gimnazjum Leżajskim,
współpraca z Liceum Ogólnokształcącym
Prelekcje w szkołach : termin, tematyka Raz do roku organizowany jest:
Konkurs na temat wiedzy o Zadwórzu z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku.
Konkurs Ogólnopowiatwy na temat Zadwórza 1920 r.
12. Udział w uroczystościach państwowych, kościelnych, rocznicowych,
związanych z Kresami na szczeblu ogólnopaństwowym, regionalnym
i organizowanych przez dany Oddział/Klub – wymienić w jakich i termin –
 
      Udział członków Klubu TMLiKPW w Leżajsku, młodzieży gimnazjalnej
i licealnej z Leżajska, Miejskiej Orkiestry Dętej z Leżajska, Harcerzy Hufca ZHP
w Leżajsku, Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” 2035 w Leżajsku, przedstawicieli
Starostwa Powiatowego w Leżajsku w uroczystościach w Zadwórzu w dniu
23 sierpnia 2009 r. – liczba uczestników delegacji leżajskiej ok. 130 osób.
13. Organizowane wycieczki za Wschodnią Granicę, udział członków
– trasa, termin, ilu członków –

W 2009 r. zorganizowano 6 wycieczek do Opery Lwowskiej –
liczba uczestników – 180 osób
14. Wydawnictwa – okresowe, okazjonalne, tytuły – …
15. Współpraca w kraju – z jakimi organizacjami –

Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miejski w Leżajsku,
Współpraca ze szkołami (Gimnazjum Miejskie,
Zespół Szkół Licealnych z gronem pedagogicznym i młodzieżą),
Młodzieżowe Koło Miłośników Lwowa i Kresów przy Gimnazjum Leżajskim,
Hufiec ZHP w Leżajsku, Jednostka Strzelecka „Strzelec” 2035 w Leżajsku.
16. Współpraca z organizacjami na Kresach Południowo – Wschodnich – z jakimi

Współpraca z Polskim Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie
Pomoc dla Rodaków na Wschodzie w latach 2008 - 2009
17. Pomoc charytatywna: rzeczowa, finansowa, gdzie, komu, ile, kiedy - ...

Przekazywanie dwa razy do roku z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy paczek żywnościowych po 50 sztuk na każde święta
(razem 100 sztuk) dla członków Polskiego Towarzystwa Opieki nad
Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Paczki przygotowywane były przez sponsorów skupiających się spośród
przedsiębiorców i zakładów z Powiatu Leżajskiego i przekazywane
za pośrednictwem naszego Klubu.
18. Organizacja kolonii lub obozów dla dzieci polskich ze Wschodu:
skąd dzieci, ile, miejsce kolonii lub obozu, termin, kto finansował - 
            .……………………………
19. Pomoc studentom ze Wschodu, studiującym na polskich uczelniach, jaka forma -
……………………………..
20. Zapraszane zespoły artystyczne ze Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich,
Polski Teatr, Chóry (w tym ECHO), kapele, zespoły taneczne,
młodzieżowe i dorosłych – jakie, termin, kto finansował –

Goszczenie przez trzy dni w okresie
od 29 maja do 1 czerwca 2009 r. –  
15 osobowej Grupy członków Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Grupa ta zamieszkiwała w domach członków naszego Klubu,
którzy pokrywali koszty pobytu i przejazdu.

c.d. 
(w przygotowaniu)

                      

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114792 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=