TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  2007
 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku


KRONIKA KLUBU ROK 2007


 

W roku 2007 odbyło się 13 spotkań, w tym spotkanie opłatkowe 18 stycznia 2007 r. w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Leżajsku. Po odśpiewaniu kolędy, proboszcz parafii Fara ks. Ryszard Królicki odmówił z zebranymi modlitwę, poświęcił opłatki, następnie odczytano Ewangelię, po czym nastąpiło łamanie się opłatkiem. W uroczystości opłatkowej uczestniczyło 25 członków Klubu oraz zaproszeni goście: Wiceburmistrz Miasta, Wicestarosta, Proboszcz Parafii Farnej, Kierownik Biblioteki Miejskiej, sponsor – Firma Handlowa „PILAWA”. Śpiewano kolędy, częstowano się smakołykami przyniesionymi przez członków Klubu.
           
Z powodu upływającej kadencji Zarządu Klubu TMLiKP-W w Leżajsku rozpisano wybory na następną kadencję, tj. 8 marca 2007 r. W wyborach tych uczestniczyło 19 członków, co praktycznie wystarczyło do podjęcia uchwał. Wybory przebiegały sprawnie i w głosowaniu jawnym został wybrany nowy Zarząd Klubu – wymieniony we Wstępie Sprawozdania, wybory datowane na 8 marca 2007 r.
 
Spotkania Klubu TMLiKP-W w Leżajsku w 2007 r.:
 
W posiedzeniach Klubu w 2007 r. uczestniczyło średnio od 12 do 19 osób.
Na spotkaniach Klubu podejmowano następujące tematy:
 • historyczne dzieje Polaków na Wschodzie oraz osobiste losy członków Klubu
 • recytacja poezji:
  wiersze Madelskiego „Żegnaj Lwowie”, 
  wiersze Jadwigi Sibigi m.in. „Do przyjaciół” recytowała p. Anna Krysa
 • projekcja filmu Jerzego Janickiego o Lwowie
 • dzielenie się wrażeniami z wyjazdów do Lwowa i na Kresy
 • oglądanie zdjęć dotyczących Lwowa i Kresów
 • relacje ze spotkań i działań podejmowanych na rzecz Polaków na Kresach
 
Strona internetowa Klubu TMLiKP-W w Leżajsku w 2007 r.:
                     
 • Od kwietnia 2007 r. Klub TMLiKP-W w Leżajsku zaistniał w Internecie na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku pod adresem internetowym:

  http://www.mck.lezajsk.pl/
 
W zakładce pod nazwą:
 
Organizacje pozarządowe:
                                      
>> TMLiKP-W
 
Załącznik 1 – wzór internetowy
 
Pomoc Klubu TMLiKP-W w Leżajsku dla Polaków ze Lwowa:
 
 • Dla Polaków ze Lwowa z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przekazano dwa razy po 50 paczek żywnościowych. Wsparciem zostali objęci szczególnie wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi i Wojennymi we Lwowie, wartość pomocy 3000,00 zł
 • Pomoc w wydaniu poligraficznym cegiełek na odnowę Cmentarza Orląt Lwowskich
  (50 000 szt.), folderów Cmentarza Orląt Lwowskich oraz wizytówek dla członków zarządu Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi i Wojennymi we Lwowie
 • Pokrycie części kosztów przyjazdu i pobytu 5 Polaków z Ukrainy, którzy przybyli na dwa dni z pielgrzymką do Leżajska
 • Udział Klubu w akcji ratowania zabytków sakralnych na Kresach poprzez zbiórkę pieniędzy.
  Na ten cel zebrano:
  dla Skole – zebrano 300,00 USD
  dla Lwowa (Kościół Św. Antoniego) – zebrano 600,00 USD
 • Zbiórka darów dla Polaków na Ukrainie – zebrano i przewieziono na Ukrainę odzież, prasę katolicką
 
Wjazdy i wycieczki Klubu TMLiKP-W w Leżajsku:
 
 • wyjazd członków Klubu do Przemyśla i udział w promocji książki „My ludzie Lwowa”, na spotkanie z poetami polskimi z Ukrainy pojechało 20 osób z Leżajska
 • uczestnictwo w obchodach rocznicy bitwy pod Zadwórzem.
  Na uroczystość rocznicy bitwy pod Zadwórzem wyjechało cztery autobusy z Leżajska,
  w tym:
  jeden – Miejska Orkiestra Dęta z Leżajska
  drugi – młodzież szkół licealnych z Leżajska
  trzeci – młodzież gimnazjalna i harcerze
  czwarty – członkowie Klubu TMLiKP-W w Leżajsku i mieszkańcy naszego miasta.
  Koszt transportu delegacji z Leżajska ok. 3500,00 zł. Delegacja z Leżajska przywiozła ze sobą wieńce, pieczywo, naczynia do bigosu i kubki do napojów.
 • 6 wyjazdów członków Klubu, mieszkańców Leżajska i okolic do Lwowa do Opery Lwowskiej oraz w celu zwiedzania Lwowa mikrobusem lub autobusem
 • W dniach 29-30 2007 r. sierpnia zorganizowano wycieczkę p.t. „Śladami Naszych Ojców” na trasie: Jaworów, Niemirów, Rawa Ruska, Krechów, Żółkiew, Kamionka Strumiłowa, Busk, Uniów, Przemyślany (nocleg), Świż, Bóbrka, Lwów, Janów i Nowojaworowsk. 


 


 


          


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114792 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=