TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  9 grudnia 2014 r. - Grudniowe Spotkanie Milosnikow Lwowa i Kresow
 

9 Grudnia 2014 r.

Grudniowe Spotkanie Miłośników Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków i Sympatyków Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbyło się  9  GRUDNIA  2014 R. (WTOREK) GODZ. 16.30

Program spotkania:
1. Sprawy bieżące i planowanie działań w przyszłości:
 • terminarz działalności Klubu TMLiKP-W w Leżajsku na 2015 r. - comiesięczne spotkania statutowe członków i sympatyków Klubu, spotkanie opłatkowe, spotkania historyczne - planowane 4 po 1 spotkaniu na kwartał, wyjazdy do Lwowa i na Kresy, terminy planowanych akcji charytatywnych dla Polaków we Lwowie i na Kresach),
 • perspektywy działalności Klubu w obecnych realiach Leżajska w najbliższym okresie 2014/2015
 • bieżąca sytuacja na Wschodzie (losy Polaków we Lwowie, wojna na Ukrainie)
 • przyjęcie nowych członków do Klubu TMLiKP-W w Leżajsku - 9.12.2014 r.,
 • redaktor Irena Markowicz w Leżajsku - spotkanie w biurze poselsko-senatorskim - 10.12.2014 r.,
 • przygotowania do VIII Kresowego Spotkania z Historią w Bibliotece Publicznej w Leżajsku przy ul. Jarosławskiej 1 (na spotkaniu obecna młodzież gimnazjalna, VIII "KSzH" jest ostatnim w 2014 r. spotkaniem współorganizowanym przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta, Bibliotekę Publiczną w Leżajsku i Klub TMLiKP-W w Leżajsku) - 11.12.2014 r.,
 • upamiętnienie 33 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pod Pomnikiem "Ofiar Komunizmu" na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku o godz. 17.00 - 13.12.2014 r., 
 • przygotowania do Spotkania Opłatkowego - styczeń 2015 r.,
 • przygotowania do sporządzenia sprawozdania z działalności Klubu za 2014 r. dla Zarządu Głównego TMLiKP-W we Wrocławiu
 • zmiany w Klubie na wiosnę 2015 r.
2. Relacje z działalności Klubu:
 • sprawa podjętych uchwał na XLII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku o nadaniu nazw rondom "Orląt Lwowskich" i "Bohaterów Zadwórza" przy obwodnicy Leżajska - 13.11.2014 r., 
 • wyjazd do Lwowa, Bóbrki oraz Świrza, Kopania i Łanów (zwiedzanie starówki Lwowa, Cmentarza Łyczakowskiego, przedstawienie w Teatrze Wielkim, przekazanie pomocy materialnej dla parafii w Bóbrce i Przemyślanach, ) w dniu 15.11.2014 r., 
 • wyjazd do Teatru Wielkiego na przedstawienie we Lwowie (program zwiedzania i pobytu j.w.) w dniu 23.11.2014 r.,
 • przygotowania pomocy finansowej dla parafii w Bóbrce przy udziale Oddziału TMLiKP-W w Rzeszowie w okresie 17-29.11.2014 r., 
 • przyjęcie księży z Bóbrki i Przemyślan w Leżajsku oraz przekazanie pomocy finansowej w Rzeszowie, przekazanie przygotowanych paczek na św. Mikołaja dla dzieci i różnych darów dla parafian w Bóbrce i Przemyślanach - 29-30.11.2014 r., 
 • finał 15. Akcji Polacy - Rodakom (uczestnicy, darczyńcy, osoby i instytucje wspomagające, przebieg i rezultaty zbiórki darów) - 5-6.12.2014 r.
 
3. Przegląd mediów:

    a) bieżącej prasy i publikacji kresowych, 
 • Tygodnik "Sztafeta"
 • Dziennik informacyjny "Super Nowości"
 • Gazeta Codzienna "Nowiny"
 • "Nasz Dziennik"
 • "Gazeta Polska"
 • "Na Rubieży"
 • "Semper Fidelis"
 • "Kurier Galicyjski"
    b) radio
    c) telewizja
    d) internet


4. Sprawy różne, wolne wnioski do programu spotkania oraz przyszłej działalności Klubu


 
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114770 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=