TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  13 Listopada 2014 r. - Ronda im. Orlat Lwowskich i Bohaterow Zadworza w Lezajsku
 
         13 listopada 2014 r.

Podjęcie uchwał na XLII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku
o nadaniu nazw rondom
"Orląt Lwowskich" i "Bohaterów Zadwórza"
przy obwodnicy Leżajska


Od dłuższego już czasu (od ok. 2005 r.) Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku ubiegał się u władz Miasta Leżajska o nadanie lwowskim bądź kresowym mianem jakiegoś placu bądź ulicy w mieście. Dzięki wcześniejszym jak i tegorocznym zabiegom Klubu, (m.in. pismu do Ireneusza Stefańskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku) - w ostatnim czasie te zabiegi ukoronowane zostały podwójnym sukcesem. Było to marzeniem potomków ponad dwa i pół tysiąca Kresowian przybyłych na Ziemię Leżajską (repatrianci ze Wschodu z lat 1944-1947) oraz potomków Leżajszczan, którzy walczyli i ginęli o polskość Lwowa i Kresów (m.in. podczas I wojny światowej, w walkach z Ukraińcami o polski Lwów i Galicję w 1918 i 1919 r., w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 oraz podczas II wojny światowej). Marzenia leżajskich Kresowian w końcu ziściły się w ich mieście.

    
 

W dniu 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku na której obecny był Eugeniusz Matkowski prezes Klubu TMLiKP-W w Leżajsku. W porządku obrad XLII sesji było m.in podjęcie uchwał w sprawie nadania nazwy trzem rondom w Leżajsku przy nowo oddanym odcinku obwodnicy miasta.
Dwa z  trzech wybudowanych rond otrzymały nazwy związane ze Lwowem i Kresami, mianowicie Orląt Lwowskich i Bohaterów Zadwórza.

Dla Kresowian z Leżajska to bardzo ważne, doniosłe a zarazem historyczne wydarzenie.

Źródło: http://miastolezajsk.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-462-2402

 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114770 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=