TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  18 i 24 luty 2014 r. Wywiad dla Radia Rzeszów
 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku12 luty 2014
 
 

W siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławskiej 1, Pani Redaktor Irena Markowicz przeprowadziła wywiad dla Polskiego Radia Rzeszów z członkami  Klubu TMLiKP-W w Leżajsku. Rozmówcami Pani Redaktor byli Prezes Eugeniusz Matkowski, Wiceprezes Stanisław Słychan wraz z żoną Alicją i Marian Matkowski.

Audycja zostanie nadana w Polskim Radio Rzeszów
w dniu 18  i 24 lutego 2014 r.
o godz. 18.05
http://www.radio.rzeszow.pl/media-box
(słuchaj on-line)


Podczas wywiadu omówiona została fragmentarycznie dotychczasowa działalność Klubu TMLiKP-W w Leżajsku. Padły pytania o plany na obecny rok. Wśród wielu omawianych tematów poruszono kwestie wyjazdów do Lwowa i na Kresy, uczestniczenia w przedstawieniach Opery Lwowskiej, odwiedzin Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich,  obchodów uroczystości w Zadwórzu. Ponadto szerzej przedstawiono kontakty z Polakami we Lwowie i na Kresach oraz niesionej im pomocy. Wspomniano również o rodzinnych wyjazdach sentymentalnych na Kresy i zorganizowanych wycieczkach.
Ukazano również wkład nauczycieli leżajskich szkół w propagowanie idei kresowych, szczególnie w Gimnazjum Miejskim oraz współpracy z wieloma organizacjami, instytucjami i osobami.
Współpracę tą i wsparcie wielu środowisk ukazano na przykładzie organizacji różnych przedsięwzięć m.in.: przy przygotowaniach wyjazdów i wycieczek, uroczystości w Zadwórzu, pomocy świątecznej i okazjonalnej dla Polaków na Kresach, Akcji Rodacy - Polakom.
Wielkie wsparcie otrzymuje Klub przy okazji organizacji spotkań i wykładów.
Na codzień swoją pomoc udzielają Klubowi szczególnie Muzeum Ziemi Leżajskiej, IPN o/Rzeszów i MCK Biblioteka Publiczna.
Wspomniano również o informowaniu społeczeństwa o działalności Klubu TMLiKP-W w internecie, m.in. na stronie www.tmlikpw.pl.tl, stronie Picasa Web Albums i Facebook-u.
W planach na bieżący rok nakreślono główne kierunki działań, w tym:
a) comiesięczne spotkania członków Klubu w każdy drugi wtorek miesiąca i zaplanowane okolicznościowe comiesięczne spotkania-wykłady, które organizowane będą w Bibliotece Publicznej, a być może i w Muzeum Ziemi Leżajskiej (Klub tą propozycję musi jeszcze uzgodnić z Muzeum),
b) zaplanowane obchody uroczystości patriotyczno-kresowe, w tym:
- 70. rocznicy przybycia Kresowian na Ziemię Leżajską - spotkania, wykłady i prezentacje,
- 11 lipca Dnia Męczeństwa Kresowian - msza św. 13 lipca,
- 94. rocznicy bitwy pod Zadwórzem.
c) kwestie wyjazdów do Lwowa i na Kresy (wycieczki do Opery, obchody uroczystości, podróże sentymentalne).

 
 
 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114790 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=