TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  2013.08.18 - 93. rocznica bitwy pod Zadworzem - ZADWORZE 2013
 

2013

2017
***

2016
******
2015 , 
2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 ,

2009 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 ...

ZADWÓRZE 2013
93. rocznica Bitwy pod Zadwórzem


GALERIA FOTO Z 93. ROCZNICY BITWY


18 sierpnia 2013
Uroczystości z okazji 93. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem

Obchody 93. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem jak co roku przygotowało Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie i Placówka Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie. Współorganizatorem uroczystości była również delegacja ziemi leżajskiej, w składzie której znaleźli się Członkowie Zarządu Powiatu Leżajskiego ze Starostą Janem Kidą i Wicestarostą Markiem Kogutem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Leżajsku Ireneuszem Stefańskim, a także Zarząd i Członkowie Klubu TMLiKP-W w Leżajsku na czele z Eugeniuszem Matkowskim i Stanisławem Słychanem, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku Stanisław Bartnik wraz z delegacją uczniów szkoły, JS 2035 Strzelec i nauczycielami, delegacja Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku wraz z uczniami i nauczycielami, mieszkańcy Leżajska i okolic.

Przyjazd delegacji leżajskiej do Zadwórza poprzedzony był odwiedzinami na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Oficjalna delegacja złożyła hołd bohaterskim obrońcom Lwowa. Dwa następne autokary spóźniły się na tą uroczystość z powodu przedłużającej się odprawy granicznej na przejściu Korczowa-Krakowiec. Niemniej członkowie Klubu TMLiKPW w Leżajsku wraz z delegacjami Zespołu Szkół Licealnych i Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku odwiedzili tą szczególną polską nekropolię we Lwowie. Przy okazji członkowie leżajskiego Klubu przekazali pomoc rzeczową dla opiekunów cmentarza z TOnGW we Lwowie.

Ogółem uroczystość w Zadwórzu zgromadziła kilkuset uczestników.
Wśród oficjalnych gości i delegacji znaleźli się: Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, Konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski- Konsul RP we Lwowie Marcin Zieniewicz, Prezes Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Jan Franczuk wraz z członkami towarzystwa, Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa,
Jak co roku na to miejsce przybyła także siostra Bronisława Mireckiego- Marii Mireckiej – Loryś (członkini Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantki Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Po stronie ukraińskiej delegacje władz miasta Lwowa i Rejonu Buskiego wraz z okolicznymi mieszkańcami, m.in.: zastępca gubernatora kierownik aparatu Lwowskiej Administracji Obwodowej Wadym Hural, sekretarz Komisji ds. Integracji Europejskiej Jarosław Krawczenko, kierownik Buskiej Administracji Rejonowej Wolodymyr Saj, wójt Zadwierskiej Wiejskiej Rady Taras Duma, a także delegacja z Przemyślan na czele z księdzem Piotrem Smolką,
Ponadto na uroczystość przybyły delegacje władz, przedstawiciele organizacji społecznych, służb mundurowych i wojska, członkowie organizacji młodzieżowych: harcerze i strzelcy z wielu miast Polski: Rzeszowa, Przemyśla, Stalowej Woli, Ostrowca Świętokrzyskiego, Janowa Lubelskiego i innych. 

Po raz pierwszy w historii na uroczystości wyruszył z Przemyśla I – szy Zadwórzański Rajd Rowerowy, którego uczestnicy przyjechali aby oddać w ten sposób hołd Bohaterom Lwowa.

 

Głównym punktem uroczystości była Msza Święta koncelebrowana przez kilku księży w obrządku rzymskokatolickim, na czele z o. Robertem Głodowskim ze Zgromadzenia Saletynów z parafii w Busku, ks. Piotrem Smolką z parafii Przemyślany, ks. Bartoszem Skoczylasem z parafii w Ostrowca Świętokrzyskiego oraz księdzem ze Stalowej Woli. Homilię podczas Mszy Św. wygłosił ks. prałat Stanisław Czenczek z Przemyśla, który przypomniał zebranym przebieg bitwy pod Zadwórzem oraz jej znaczenie dla Polski i Europy. Mszę świętą muzycznie oprawiła Orkiestra dęta z Grodziska Dolnego wraz z Chórem Męskim „Aria” ze Świdnika. Po uroczystej mszy świętej odegrano hymny Ukrainy i Polski, po czym głos zabrali przedstawiciele władz polskich i ukraińskich oraz zaproszeni goście.

 

Podczas uroczystości w Zadwórzu, Klub TMLiKP-W w Leżajsku spotkał wielki zaszczyt. Wiceprezes Klubu Stanisław Słychan otrzymał Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa z rąk Sekretarza ROPWiM Andrzeja Kunerta. Honor ten spotkał naszego Członka, dzięki jego inicjatywie odnowienia uczczenia pamięci Bohaterów Zadwórza i wieloletniej działalności na rzecz ochrony miejsc pamięci na Kresach.

Następnie przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wieńce kwiatów u stóp pomnika bohaterów, umieszczonego na kurhanie. Harcerze wykonali pieśń „Kwiaty Zadwórza", uważaną za nieoficjalny hymn „polskich Termopili". Ponadto zostały odśpiewane inne pieśni patriotyczne z okresu 20-lecia międzywojennego.

Tradycyjnie po zakończeniu uroczystości, wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącym posiłkiem (bigos z pieczywem) przygotowanym i przywiezionym z Leżajska.

Do wyjazdu delegacji ziemi leżajskiej mogło dojść dzięki wsparciu samorządów powiatu leżajskiego, szkół oraz wielu darczyńców i sponsorów, którzy od lat wspierają Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Leżajsku.

Za każdy wkład w dzieło utrwalania pamięci tożsamości narodowej i męczeństwa Polaków na Kresach, Wszystkim Osobom, Instytucjom, Firmom i Organizacjom Społecznym Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania.

Marian Matkowski

Członek Klubu TMLiKP-W w Leżajsku

 

Relacje video z uroczystości w Zadwórzu:


wprowadził: Marian Matkowski


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114790 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=