TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  2006.08.20 - 86. rocznica bitwy pod Zadworzem - ZADWORZE 2006
 

Polskie Termopile

Stanisław Szarzyński

Kolejna 86. rocznica bitwy pod Zadwórzem, gdzie „Orlęta Lwowskie” walczyły pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego z bolszewicką konnicą Siemiona Budionnego minęła 17 sierpnia br. Uroczystość upamiętniającą bohatersko poległych 318 młodych żołnierzy zorganizowało Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Jak co roku uczestnicy uroczystości zebrali się pod kościołem Ojców Karmelitów we Lwowie, skąd kolumna autobusów z przedstawicielami społeczności polskiej Lwowa oraz pielgrzymami z Polski udała się do Buska, gdzie na kwaterze Legionistów przy krzyżu, pośrodku białych grobów udekorowanych biało-czerwonymi szarfami delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Pod przewodnictwem miejscowego proboszcza ks. Jana Stachury modliliśmy się w intencji poległych Legionistów. Główne uroczystości odbyły się w Zadwórzu obok kurhanu z obeliskiem i krzyżem, usypanego przez mieszkańców Zadwórza i okolicznych miejscowości dla upamiętnienia heroicznej walki młodych Polaków z bolszewicką konnicą.
Na tegorocznych uroczystościach Przemyśl był licznie reprezentowany przez młodzież: z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, harcerzy ZHP Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Lwowskich, harcerzy „Czarnej Trzynastki” ZHR, członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Klubu Mościska oraz radnych Rady Miejskiej z wiceprezydentem Wiesławem Jurkiewiczem. Wartę przy obelisku na kurhanie i pomniku przy torach pod kurhanem pełnili „Strzelcy” z przemyskiego Związku Strzeleckiego. Duchowym przewodnikiem przemyskiej pielgrzymki był ks. prał. Stanisław Czenczek. Obecni byli: konsul generalny RP we Lwowie - Wiesław Osuchowski, posłowie: Marek Kuchciński i Andrzej Ćwierz oraz wicewojewoda podkarpacki Dariusz Iwaneczko. Licznie reprezentowane było Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi - organizator uroczystości z prezesem Janem Franczukiem oraz prezesem honorowym Eugeniuszem Cydzikiem. W uroczystościach uczestniczyli również: przedstawiciel Administracji Rejonu Busk - Sergiej Pęcak, Emilia Chmielowa - przewodnicząca Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i Przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Przybyli również „Strzelcy” z Rzeszowa i Stalowej Woli wraz z kombatantami AK.
Uroczystość rozpoczęto Mszą św. polową koncelebrowaną pod przewodnictwem bp. Stanisława Padewskiego, ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej z udziałem księży: Jana Stachury z Buska i Piotra Smolki z Przemyśla oraz księży diecezji lwowskiej. Homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Czenczek - kapelan przemyskich harcerzy, który podkreślił duże znaczenie bitwy pod Zadwórzem zwanej „Polskimi Termopilami”.
Po Mszy św. wysłuchaliśmy przemówień gości, a następnie wystąpili harcerze z Leżajska z wiązanką pieśni legionowych oraz harcerze ZHR przemyskiej „Czarnej Trzynastki” z własną pieśnią „Kwiaty Zadwórza”. Na zakończenie uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty przy obelisku na kurhanie oraz zapalili znicze na mogiłach poległych.
Jak każdego roku filarem organizacji uroczystości był dr Stanisław Słychan z Leżajska (kresowianin ze Stanisławowa), który do Zadwórza przyjeżdża z harcerzami, nagłośnieniem, orkiestrą. Tym razem była to orkiestra Straży Pożarnej z Leżajska pod batutą Stanisława Szarzyńskiego.

 
Edycja przemyska 42/2006

E-mail: niedziela-przemysl@sponsor.com.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676-06-00

Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/47836/nd/Polskie-Termopile

Zobacz także:
http://www.strzelec.erzeszow.pl/termopile_polskie.htm
http://www.lwow.zhr.pl/Gaweda,kwiaty_zadworza.html
http://www.fok.waw.pl/ukraina/ukra12.html

 wprowadził: Marian Matkowski


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114790 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=