TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  2011.08.21 - 91. rocznica bitwy pod Zadworzem - ZADWORZE 2011
 
2011

2017
***

2016
******
2015 , 
2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 ,

2009 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 ...

ZADWÓRZE 2011
91. rocznica Bitwy pod Zadwórzem

21 sierpnia 2011 r.


Uroczystości 91-ej Rocznicy Bitwy pod Zadwórzem
TEGOROCZNA PODRÓŻ NA UROCZYSTOŚCI W ZADWÓRZU
Z Leżajska wyjechało 2 autokary (jeden z Zespołu Szkół Licealnych i drugi z Gimnazjum Miejskiego),
W pierwszym znalazła się delegacja powiatu leżajskiego, członkowie i sympatycy Klubu TMLiKP-W w Leżajsku, grono pedagogiczne i uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku na czele z dyrektorem p. Stanisławem Bartnikiem, a także członkowie Związku Strzeleckiego "STRZELEC" OS-W Jednostka Strzelecka 2035 w Leżajsku.
Drugi autokar przewoził grono pedagogiczne i uczniów z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły z Leżajska.
Trzeci bus, który przyjechał z Janowa Lubelskiego, zorganizowany został przez pochodzącego z Leżajska ks. Bartosza Skoczylasa wiózł delegację z młodzieżą.
Czwartym autokarem jechała Orkiestra Kameralna, wraz z chórem męskim z Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" z Niska pod dyrekcją Edwarda Horoszko, delegacją miasta i gminy Nisko, a także dwóch członków Klubu TMLiKP-W w Leżajsku (Eugeniusz Matkowski i Marian Matkowski).
Pierwszy autokar wyjechał o godz. 3.30, drugi i trzeci o godz. 4.50, czwarty o godz. 5.25

ODPRAWA NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM KORCZOWA-KRAKOWIEC
Jesteśmy około godz. 7.00DOJAZD W ZADWÓRZU NA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI
...
 
UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI
Szacuje się, że w tegorocznych uroczystościach wzięło udział trochę ponad 300 osób, w tym delegacje z Polski oraz przedstawiciele polskich organizacji i placówek ze Lwowa oraz Zachodniej Ukrainy, a także okoliczni mieszkańcy.
Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele miejscowych organizacji polskich z terenu obwodu lwowskiego, a także goście z Polski. Udział w uroczystości wzięli, m.in. p. Marek Kuchciński - wicemarszałek Sejmu RP, p. Jacek Dziuba - dyrektor w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele Konsulatu Generalnego we Lwowie p. Marian Orlikowski i p. Marcin Zieniewicz, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego oraz delegacje samorządowych powiatowych, gminnych i miejskich z Rzeszowa, Leżajska, Mielca, Stalowej Woli, Przemyśla, Niska.
Uroczystości wzbogacił udział licznie przybyłych harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, Harcerzy „Czarnej Trzynastki" z Przemyśla ze Stanisławem Szarzyńskim oraz członków Związku Strzeleckiego „Strzelec" z Rzeszowa, Kolbuszowej, Leżajska, Wielopola Skrzyń., Dębicy, Przemyśla, Lubaczowa, Brzeska i Sędziszowa Młp. wraz z pocztami sztandarowymi, sportowcy z Klubu Sportowego „Gryf” z Mielca również przyjechali ze swoim sztandarem.
Ponadto poza gośćmi z Polski w Zadwórzu, obecni byli p. kpt. Eugeniusz Cydzik - Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, Jan Franczuk - Prezes TOnGW we Lwowie, a także p. Maria Mirecka-Loryś - siostra jednego z obrońców Zadwórza (16-letniego Bronka Mireckiego).
Z licznie zaproszonych przedstawicieli ukraińskiej administracji w obchodach wzięli udział: Pani Marija Jacyk - I zastępca przewodniczącego Buskiej Państwowej Administracji Rejonowej oraz Pan Taras Duma - wójt gminy Zadwórze.
W Zadwórzu zabrakło przedstawiciela ukraińskiej administracji państwowej ze Lwowa oraz szefa Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy, min. Andrzeja Kunerta (list od niego przeczytał konsul Marian Orlikowski). Uroczystości były zabezpieczone przez służby medyczne i milicję ukraińską.
UROCZYSTOŚĆ
Msza św.
Uroczystości 91-ej rocznicy Bitwy w Zadwórzu w dniu 21 sierpnia 2011 r. rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną przez czterech kapłanów rzymskokatolickich. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Stanisław Czenczek, kapelan przemyskich harcerzy, wraz z o. Robertem Głodowskim ze Zgromadzenia Saletynów, z parafii w Busku, który wygłosił homilię. We mszy św. uczestniczyli również ks. Piotr Smolka z parafii Przemyślany i ks. Bartosz Skoczylas z parafii w Janowie Lubelskim.
            Przemówienia 

Po mszy św. zabrzmiały hymny narodowe Ukrainy oraz Polski, po czym głos zabrali najważniejsi goście.
W trakcie swoich wystąpień osoby przemawiające podkreślały wkład Polaków i Ukraińców w zwycięstwo nad bolszewizmem i walki z Armią Czerwoną w 1919 i 1920. Jako rzecz nadrzędnej wagi uznano konieczność upamiętniania bohaterów spod Zadwórza – obrońców Lwowa.
Wszystkich przybyłych na uroczystości pod Zadwórzem przywitał p. Jan Franczuk - Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Prowadząca ze strony organizatorów uroczystość, kolejno zapraszała do wystąpień wyczytane osoby.
Jako pierwszy głos zabrał Wicemarszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński, który wyraził podziękowanie wszystkim obecnym za coroczną obecność na uroczystościach rocznicowych bitwy w Zadwórzu oraz uczestnictwo polskiej młodzieży, licznie przybywającej na miejsce bohaterstwa młodych Lwowian. Następnie głos zabrała Pani Marija Jacyk - I zastępca przewodniczącego Buskiej Państwowej Administracji Rejonowej. Ponadto głos zabrali przedstawiciele Konsulatu Generalnego we Lwowie p. Marian Orlikowski i p. Marcin Zieniewicz, p. Jacek Dziuba - dyrektor w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. kpt. Eugeniusz Cydzik - Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, a także p. Maria Mirecka-Loryś - siostra jednego z obrońców Zadwórza oraz przedstawiciel Klubu Sportowego „Gryf” z Mielca.
           Oddanie hołdu bohaterom 

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy uroczystości złożyli wieńce kwiatów i zapalili znicze przy pomniku bohaterów Zadwórza, umieszczonego na kurhanie.
           Część artystyczna

Na koniec uroczystości harcerze przemyskiego hufca „Czarna Trzynastka" wykonali nieoficjalny hymn „polskich Termopili" pieśń p.t. „Kwiaty Zadwórza".

http://w115.wrzuta.pl/audio/9BgcXXM3Ixb/kwiaty_zadworza
Orkiestra Kameralna wraz z Chórem Męskim z Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ" z Niska pod dyrekcją Edwarda Horoszki odegrała utwory i pieśni patriotyczne, które owacyjnie przyjęto.
           Zakończenie uroczystości i poczęstunek          

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani gorącym bigosem przygotowanym i przywiezionym przez delegację powiatu leżajskiego. Tu niecenioną pomoc przy podawaniu posiłku oddali członkowie JS Strzelec z Leżajska i Rzeszowa. Miały miejsce również liczne rozmowy, spotkania  i wywiady udzielane przez uczestników dla mediów.
                ZWIEDZANIE CMENTARZA ŁYCZAKOWSKIEGO I ORLĄT LWOWSKICH
Po uroczystościach część delegacji udała się do Lwowa w celu zwiedzenia Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich. Dzięki interwencji polskiego konsula, mimo późnej godziny delegacjom z Polski między innymi z Leżajska, Niska, Przemyśla udało się zobaczyć te wspaniałe nekropolie świadczące o polskości Lwowa i bohaterstwie Lwowian oraz innych narodów walczących o wolność i niepodległość Polski.

Zobacz także:
http://wolnapolska.pl/index.php/item/2-listopada-1925.html?category_id=6
                 POWRÓT DO POLSKI


Opracował: Marian Matkowski
-----------------------------------

GALERIA FOTO Z UROCZYSTOŚCI:


https://picasaweb.google.com/

GALERIA FOTO ZE ZWIEDZANIA CMENTARZA ŁYCZAKOWSKIEGO
I
CMENTARZA ORLĄT LWOWSKICH


https://picasaweb.google.com/INFORMACJE W MEDIACH O UROCZYSTOŚCIACH W ZADWÓRZU:
Artykuł ze strony TVP 3 Rzeszów
Upamiętnienie bitwy pod Zadwórzem, Beata Bartman 

 

W Zadwórzu na Ukrainie z udziałem mieszkańców Podkarpacia odbyły się uroczystości upamiętniające 91. rocznicę bitwy pod Zadwórzem. Był to najbardziej dramatyczny epizod walk o Lwów w czasie wojny polsko - bolszewickiej w 1920 roku. Zadwórze nazywane jest Polskimi Termopilami. Dzięki bohaterskiej walce 330 polskich obrońców udało się opóźnić podejście wojsk bolszewickich do Lwowa. 

http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/upamietnienie-bitwy-pod-zadworzem/5146010 

AKTUALNOŚCI Z DNIA 22 SIERPNIA 2011 R.
Program TVP 3 Rzeszów


http://www.tvp.pl/rzeszow/informacja/aktualnosci/wideo/2208/5145594


Telewizja Kablowa Stella

http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=1061


http://www.lwowkg.polemb.net/index.php?document=383

http://www.marekkuchcinski.pl/index.php/14-aktualnosci/138-marszalek-kuchcinski-wzial-udzial-w-uroczystosciach-w-zadworzu

http://www.i-lo-debica.pl/content/view/394/1/

http://saletyni.pl/aktualnosci/wiadomosc/271/busk-zadworze-ukraina-91-rocznica-bitwy-pod-zadworzem

http://www.strzelec.erzeszow.pl/000205.html

http://gryfmielec.pl/pages/galeria9.php

http://www.trzynastacy.strefa.pl/

----------------------------------------------------------------------

„Orlątko”
O mamo, otrzyj oczy,
Z uśmiechem do mnie mów,
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew – to za nasz Lwów!

… ja biłem się tak samo
Jak starsi – mamo chwal!
… Tylko mi ciebie mamo,
Tylko mi Polski żal!…

Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat…
O, nie płacz nad twym synem,
Co za Ojczyznę padł!…

Z krwawą na kurtce plamą
Odchodzę dumny w dal…
Tylko mi Ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal!

Artur Oppman


 

"KWIATY ZADWÓRZA"
nieoficjalny hymn "Polskich Termopil"
wykonywany przez Harcerzy "Czarnej Trzynastki" z Przemyślahttp://www.youtube.com/watch?v=LupnLSk53YE


inne wykonania:

http://w115.wrzuta.pl/audio/9BgcXXM3Ixb/kwiaty_zadworza

http://girl-in-the-mirror.wrzuta.pl/audio/6yyd6PgYUTe/zadworze_1920_-_polskie_termopile

Kwiaty Zadwórza czy pamiętacie a d
Tamtą sierpniową letnią noc. E a
Gdy młody harcerz stał na warcie C d
Dbając o swych przyjaciół los. G C E7
Wyszło ich ze Lwowa ponad trzystu; a d
Powstrzymać konnej armii trzon, E a
Obronić Polskę od bolszewizmu C d
Z męstwa zbudować chwały tron E E7 a

Termopile, polskie Termopile C d
Tam ofiara młodej polskiej krwi; G C
Pod kurhanem, we wspólnej mogile a d
Wolna Polska harcerzom się śni. E a

Lasy Zadwórza czy pamiętacie,
Jak pod osłoną waszych drzew,
Biegł do ataku młody harcerz
Od kuli wroga na mchu legł;
Poległo ich tam ponad trzystu,
Ofiara męstwa dała plon,
Gdy dzikie hordy bolszewizmu,
Potknęły się o polski dom.

Trawy Zadwórza czy pamiętacie
Tamten sierpniowy letni zmierzch
Jak rozsiekani bagnetami,
Gdy brakło kul by bronić się
Kresowa ziemio, żyzna bujna,
Zroszona morzem polskiej krwi
Zachowaj pamięć o Zadwórzu
I przypominaj tamte dni.


wprowadził: Marian Matkowski
----------------------------------------------

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114770 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=