TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  Kalendarium Polski i Kresow - rocznice - swieta
 

Wybrane daty i wydarzenia w historii Polski i Kresów

Od Średniowiecza po XIX wiek:

1018 Wyprawa kijowska Bolesława Chrobrego -
Bolesław Chrobry udał się na wojenną wyprawę na Ruś w celu przywrócenia na tron kijowski swego zięcia Świętopełka.
22 lipca - bitwa pod Wołyniem
14 sierpnia - zajęcie Kijowa
Przyłączenie Grodów Czerwieńskich utraconych w 981 roku. 

1349 - 1352 Wojny o Ruś Halicką Kazimierza III Wielkiego
Kazimierz Wielki w wyniku prowadzonych wojen przyłączył księstwo halickie, Lwów oraz zachodni Wołyń

1 kwietnia 1656 r, w czasie potopu szwedzkiego Król Polski Jan Kazimierz wraz ze Stanami Rzeczypospolitej składa śluby przed cudownym obrazem M. P. Łaskawej w Katedrze Lwowskiej, w których przyrzekał rozszerzenie praw obywatelskich szlachcie i polepszenia bytu chłopstwu

3 Maja 1791 r. - Uchwalenie Konstytucji 1 Maja

29 PAŹDZIERNIKA 1611 R. - HOŁD RUSKI

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=dd&dat=20110921&id=main

http://tygodnik.onet.pl/35,0,68310,hold_ruski,artykul.html

http://www.osen.pl/1brygada/videos/389-Ho%C5%82d+Ruski+1611+Warszawa.html?groupid=24

http://ostatnia-kohorta.fuckpc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=459:hod-ruski&catid=39:publicystyka&Itemid=90

http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8483&Itemid=2

http://wolnapolska.pl/index.php/item/29-padziernika.html

http://www.youtube.com/watch?v=awzGsP3uv7E

w przygotowaniu cd....


Czasy współczesne - XX-XXI wiek (wydarzenia wg miesięcy i dni w roku kalendarzowym):


5 styczeń 1919 - 18 marca 1921 r. - wojna polsko - bolszewicka

10 Lutego 1940 r. Pierwsza masowa deportacja Polaków z ziem Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej
Sowieci deportowali całe polskie rodziny, traktując Polaków jako tzw. „wrogi element”

5 marca 1940 r. Decyzja Stalina i Biura Politycznego KC WKP (b) o wymordowaniu polskich oficerów osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR

2 kwietnia 2005 r. umiera największy z rodu Polaków papież Jan Paweł II

10 kwietnia 2010 r. katastrofa polskiego samolotu prezydenckiego TU 154 z 96 - osobową delegacją
na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Pierwszą Damą Marią Kaczyńską
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sku

13
kwietnia
1940 r. druga deportacja
Deportacja
objęła rodziny wojskowe, ziemian, nauczycieli i profesorów. Ta deprtacja uderzyła w ludzi zaangażowanych społecznie i politycznie.

13 kwietnia 1943 r.Niemcy wydobyli w lesie katyńskim ponad 400 ciał polskich oficerów.
W dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 12 000 polskich oficerów.

1 maja 2011 r. Papież Benedykt XVI ogłasza błogosławionym Jana Pawła II

13 maja 1981 r. zamach na papieża Jana Pawła II na Pl. Św. Piotra w Rzymie

28 maja 1981 r. umiera Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński

14
czerwca 1940 r. Trzecia deportacja Polaków na wschód ZSRR

14 czerwca 1941
r. Czwarta deportacja Polaków na wschód ZSRR

Łącznie szacuje się, że deprtowanych zostało ok. 388 tysięcy obywateli polskich z Kresów...
http://www.posk.org/index.php/en/posk/news/81-lekcja-z-historii-dla-kilku-pokole

10 - 25 Lipca 1945 Obława Augustowska (tzw. Obława lipcowa)
regularne oddziały
Armii Czerwonej należące do 3 Frontu Białoruskiego[3] i jednostki 62 Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD (w tym 385 Pułk Strzelecki Wojsk Wewnętrznych NKWD), osłaniane i wspomagane przez UB i 110-osobowy pododdział 1 Praskiego Pułku Piechoty, przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic[4]. Wśród żołnierzy polskich wspomagających Rosjan szczególnie aktywny udział w pacyfikacji brał późniejszy szef MSW Mirosław Milewski[4]. Oddziały radzieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztując ich mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Cała operacja kierowana była prawdopodobnie z Augustowa, gdzie ulokowane było lokalne dowództwo sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz. Zatrzymano ponad 7 tys. osób[5], które więziono w ponad pięćdziesięciu miejscach[6]

Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82awa_augustowska


11 Lipca 1943 r. Rzeź Wołyńska 

13 - 17 sierpnia 1920 r. Bitwa Warszawska "Cud nad Wisłą"
http://www.bitwawarszawska.pl/

17 sierpnia 1920 r. Bitwa pod Zadwórzem (Polskie Termopile)
http://www.lwow.com.pl/naszdziennik/zadworze.html
http://www.chronologia.pl/data-17-8.html

1 września 1939 r. Napaść Niemiec na Polskę

17 września 1939 r. Napaść ZSRR na Polskę

16 października 1978 r. Wybór na konklawe kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jan Paweł II

1 listopada 1918 r. wybuch wojny polsko - ukraińskiej (1918-1919)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-ukrai%C5%84ska_1918-1919

w przygotowaniu cd...

Zobacz także:
http://wolnapolska.pl/index.php/frontpage/kalendarz-polski-codzienny.html

ŹRÓDŁO:
http://pl.wikipedia.org/

http://portalwiedzy.onet.pl/

http://www.posk.org/index.php/en/posk/news/81-lekcja-z-historii-dla-kilku-pokole

http://www.fok.com.pl/

http://www.wolyn.ovh.org/

http://www.kresy.pl/

www.studiowschod.pl

http://www.studiowschod.pl/artykuly/kalendarz-kresowy-2018-cegielka-na-rzecz-pomocy-polakom-na-wschodzie/

https://kresy24.pl/category/historyczne-kalendarium-kresowe/Zebrał i przygotował: Marian Matkowski

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114790 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=