TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  HISTORIA - POLSKA I KRESY
 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku
 
   
   


HISTORIA KRESÓW
Legenda:
- linia czerwona oznacza granice II RP z lat 1918-1945 
- linia niebieska oznacza granice Polski które miały być po 1945r zgodnie z tzw. Linią Curzona + Prusy ale z winy aliantów (głównie USA), Stalin wykreślił swoją wersję polskiej granicy wschodniej w oparciu o pakt Hitler-Stalin z 1939r a część północną Prus zabrał dla siebie jako zdobycz wojenną (przy akceptacji USA i Wlk. Brytanii)
- kolor różowy - oznacza teren obecnej Polski

Źródło do mapy: http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php


PUBLIKACJA:
 

 http://www.scribd.com/doc/8700053/Kresy-Historia

Czesław E. Blicharski

Ten, kto zapomina historię, powtarza ją

 

Copyright © 1998 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów

Południowo Wschodnich.

Wrocław.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

 

wprowadził: Marian Matkowski
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114792 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=