TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  5 Lipca 2015 r. - 21. Swiatowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian odbedzie sie w niedziele na Jasnej Gorze
 

5 Lipca 2015

21. Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian 
odbędzie się w niedzielę na Jasnej Górze.

Do Kresowian, Sympatyków Ruchu Kresowego i Przyjaciół Kresów; Członków Organizacji Kresowych i Patriotycznych w kraju i za granicą. 
 
Drodzy Przyjaciele! 
 
W imieniu organizacji kresowych zrzeszonych w Światowym Kongresie Kresowian zapraszam na XXI Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian, które odbędą się w dniu 5 lipca 2015 r. na Jasnej Górze. 
 
Organizowane od 21 lat Jasnogórskie Zjazdy Kresowian gromadzą każdorazowo rzesze Polaków z kraju i spoza jego granic; Rodaków, których łączy troska o losy Rzeczypospolitej. W 2009 roku XV Zjazd i Pielgrzymka Kresowian odbywały się pod dostojnym Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Mając w pamięci tamten akt szczególnego zainteresowania sprawami Kresowian z prośbą o Honorowy Patronat nad tegorocznym Zjazdem zwróciliśmy się do Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy, jako kontynuatora dzieła śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Udział w tegorocznym Zjeździe zapowiedzieli m.in. Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata, przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych, przedstawiciele organizacji polskich z Ukrainy i Litwy, polonijnych z USA i Kanady. Tegoroczny Zjazd i Pielgrzymka są dla nas w dwójnasób szczególne. 70 lat temu na Konferencji w Jałcie, zdradzeni przez najbliższych sojuszników zostaliśmy pozbawieni suwerenności i poddani sowieckiej okupacji. Z terenów bezprawnie przyłączonych do tzw. sowieckich republik Ukrainy, Białorusi i Litwy wypędzono miliony Polaków, a ci, którzy tam pozostali – zostali poddani komunistycznemu terrorowi. Na terenach Wschodniej Małopolski - stali się ofiarami ludobójstwa dokonanego przez zbrodnicze watahy ukraińskich nacjonalistów. 

Pamiętając o tamtych wydarzeniach, w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych łączymy się dziś w trosce o losy naszego Kraju i przyszłość Narodu. Wypędzeni i ich potomkowie chcą świadomie zaangażować się w proces przemian zachodzących w Polsce, ale przed podjęciem wyborczych decyzji oczekują od przedstawicieli partii jasnego stanowiska w kwestiach polskiej polityki wschodniej i sprawach Polaków pozostałych za obecną granica państwa. Stąd pomysł debaty podczas Kresowego Forum w II części Zjazdu. Stwierdzam, że budzi nasz wielki niepokój ciche przyzwolenie władz Rzeczypospolitej na dyskryminujące Polaków, łamiące prawa człowieka i normy europejskie - działania państwa litewskiego, a także milcząca aprobata dla honorowania przez obecne władze Ukrainy zbrodniarzy i ludobójców spod znaku UPA. Wierzę, że w obliczu nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu partie polityczne zechcą stawić czoła powyższym problemom. Liczymy na udział w naszej debacie przedstawicieli wszystkich liczących się partii i ugrupowań. A nade wszystko - liczymy na Was; na obecność Waszych dzieci i wnuków, na radosne spotkanie Kresowej Rodziny u stóp Matki Najświętszej i wspólną modlitwę, która doda nam wszystkim sił do wspólnego działania dla dobra Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. 

Jasna Góra czeka na nas. Bądźmy silni jednością i wiarą! 

W imieniu Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian 

Jan Skalski, 
prezes Światowego Kongresu Kresowian 
przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych 

PROGRAM 
9.30 – Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie; homilię wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz–Zaleski - Kaplica Matki Bożej 

70 rocznica wypędzenia z Kresów Wsch. II RP - Aula O. A. Kordeckiego: 
11.00 - Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości. 
Światełko Pamięci – chwila wspomnień o ludziach Kresów. 

Wypędzeni – to MY. Wystąpienie Jana Skalskiego - prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych. 

Wystąpienie Jana Cytowskiego - prezesa Rady Polonii Świata 

Wystąpienia przedstawicieli organizacji polskich z Litwy i Ukrainy. 

Wręczenie nagród Światowego Kongresu Kresowian i Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP. 

12.00 – 13.30 - Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata. 

Tematyka: Pomoc Polakom na Kresach. Edukacji patriotyczna młodych Polaków. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych; sprawa powołania Muzeum Kresów. 

Kresowianie wobec wyborów do Sejmu i Senatu RP 
Debata: – Przedstawiciele partii politycznych przedstawią program swojego ugrupowania, dotyczący polskiej polityki wschodniej i polityki wobec polskich mniejszości narodowych oraz podsumują dotychczasową działalność swojej partii na rzecz spraw kresowych. 

13.45 - Podjęcie uchwał. 

14.00 – 15.00 „A myśmy szli i szli……”. Z Polski do Polski - Koncert Jasnogórski w wyk. chóru ECHO KRESÓW pod kier. A. Wołkowskiego 
Gwiazda wieczoru: Maciej Wróblewski - „Zaszum nam, Polsko”. 

16.00 – Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod figurą Matki Bożej (przed szczytem). Apel poległych. 

Informacje: Centrum Kresowe 41-902 Bytom ul. Moniuszki 13 
Tel/fax:32-281-51-51; 507-169-825; 
e-mail: kongreskresowian@vp.pl 
Organizacje prosimy o przyjazd ze sztandarami! 
Nie zapomnijmy o białych i czerwonych zniczach, z których ułożymy Krzyż Pamięci.

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 94306 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=