TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  25 Maja 2015 r. Zmarl Jan Franczuk Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie
 

25 Maja 2015 r.

Zmarł Jan Franczuk
prezes Polskiego Towarzystwa Opieki
nad Grobami Wojskowymi
we Lwowie
(9.04.1941-25.05.2015)


 


Pragniemy ze smutkiem powiadomić, 
że we Lwowie zmarł Wielki Polak i Patriota 
Jan Franczuk 
Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi. 
Uroczystoś
ci pogrzebowe rozpoczną się we Lwowie
w środę 27.05.2015 r. o godz. 10.30 (czas UA)
na Cmentarzu Orląt Lwowskich. 

Następnie ciało zmarłego zostanie przewiezione
do kościoła św. Antoniego we Lwowie,
gdzie odbędzie się uroczysta msza św.
Śp. Jan Franczuk spocznie na Cmentarzu Janowskim,
gdzie zostanie pochowany obok żony.
http://wirtualnapolonia.com/2015/05/25/zmarl-jan-franczuk/

Równocześnie w tym dniu w Leżajsku
w Bazylice Ojców Bernardynów 
pw. Zwiastowania NMP,
o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta Msza św. 
w intencji śp. Jana Franczuka
współorganizowana przez środowiska
kresowe, patriotyczne i społeczne Leżajska oraz okolic:
Klub Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku,
Pluton Oddziału Kawalerii Ochotniczej
w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego w Wierzawicach,
Związek Strzelecki "STRZELEC"
OS-W Jednostki Strzeleckiej 2035 w Leżajsku,
przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego i Miasta Leżajska,
nauczyciele i szkolna leżajskich szkół i in. 
Jan Franczuk był wielkim Polakiem i żarliwym Patriotą, który ostatnie lata swojego życia poświęcił trosce o polskie cmentarze we Lwowie, a w szczególności o Cmentarz Orląt Lwowskich, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Janowski oraz wiele innych miejsc pamięci narodowej. 
Za tą działalność uhonorowany został wieloma odznaczeniami, 
ale chyba najbardziej symbolicznym i wydaje nam się, że dla niego najważniejszym było to odznaczenie, jakie Jan Franczuk otrzymał w 2012 roku w 92. rocznicę Bitwy pod Zadwórzem (zwanej „Polskimi Termopilami”). Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert odznaczył Jana Franczuka „Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. 

Podziękowania Klubu TMLiKP-W w Leżajsku na zakończenie Mszy Świętej odprawionej w dniu 27 Maja 2015 r. w intencji śp. Jana Franczuka Prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie

W imieniu Zarządu i Członków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Leżajsku pragnę podziękować: 

1. Ojcom za wspaniałą celebrę tej Mszy św. w intencji śp. Jana Franczuka

Ponadto dziękuję wielu osobom za przybycie, oddanie hołdu oraz modlitwę za śp. Jana Franczuka:
2. Panu Zdzisławowi Leśko Staroście Leżajskiemu, 
3. Panu Ireneuszowi Stefańskiemu Burmistrzowi Miasta Leżajska, 
4. Panu Ireneuszowi Wołkowi Dyrektorowi MCK w Leżajsku
5. Panu Pawłowi Guzemu dowódcy Plutonu Wierzawice Szwadronu Podkarpacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego za wspaniały ceremoniał wojskowy, który uświetnił tą Mszę Świętą 
6. Panu Waldemarowi Tłuczkowi Komendantowi Związku Strzeleckiego "STRZELEC" OS-W Jednostki Strzeleckiej 2035 w Leżajsku za przybycie wraz z pocztem sztandarowym 
7. Dyrektorom, nauczycielom i uczniom leżajskich szkół: z Zespołu Szkół Licealnych, Zespołu Szkół Technicznych i Gimnazjum Miejskiego za przybycie wraz z pocztami sztandarowymi. 
8. Młodzieży zrzeszonej w patriotycznych organizacjach społecznych: 
z „Patriotyczny Leżajsk” i „Młodzież Wszechpolska”, 
9. Dziękuję Wszystkim przybyłym do Bazyliki na Mszę świętą na  to symboliczne pożegnanie śp. Jana Franczuka, którego uroczystości pogrzebowe odbywają się w tej chwili we Lwowie w kościele Świętego Antoniego. Jan Franczuk spocznie w kwaterze na Cmentarzu Janowskim we Lwowie obok swojej małżonki.

Cześć Jego pamięci, Pokój Jego Duszy.

Galeria foto:

2015.05.27 - MSZA ŚW. W LEŻAJSKU W INTENCJI ŚP. JANA FRANCZUKA - fot. Marian Matkowski
  
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 94306 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=