TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  Jan Pawel II
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Klub w LeżajskuŹródło: http://odkupiciel.swidnik.pl/mlodziez/Kronika-Spotkan/01.04.2011-r.-Totus-Tuus.html


JULIUSZ SŁOWACKI - "SŁOWIAŃSKI PAPIEŻ"

SŁOWIAŃSKI PAPIEŻ 

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
 
W ogromny dzwon,
 
Dla słowiańskiego oto papieża
 
Otworzył tron.
 

Ten przed mieczami tak nie uciecze
 
Jako ten Włoch,
 
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
 
Świat mu to proch!
 

Twarz jego, słowem rozpromieniona,
 
Lampa dla sług,
 
Za nim rosnące pójdą plemiona
 
W światło, gdzie Bóg.
 

Na jego pacierz i rozkazanie
 
Nie tylko lud
 
Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
 
Bo moc to cud!
 

On się już zbliża rozdawca nowy
 
Globowych sił:
 
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
 
Krew naszych żył;
 

W sercach się zacznie światłości bożej
 
Strumienny ruch,
 
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
 
Bo moc to duch.
 

A trzeba mocy, byśmy ten pański
 
Dźwignęli świat:
 
Więc oto idzie papież słowiański,
 
Ludowy brat;
 

Oto już leje balsamy świata
 
Do naszych łon,
 
A chór aniołów kwiatem umiata
 
Dla niego tron.
 

On rozda miłość, jak dziś mocarze
 
Rozdają broń,
 
Sakramentalną moc on pokaże,
 
Świat wziąwszy w dłoń;
 

Gołąb mu słowa w hymnie wyleci,
 
Poniesie wieść,
 
Nowinę słodką, że duch już świeci
 
I ma swą cześć;
 

Niebo się nad nim piękne otworzy
 
Z obojga stron,
 
Bo on na świecie stanął i tworzy
 
I świat, i tron.
 

On przez narody uczyni bratnie,
 
Wydawszy głos,
 
Że duchy pójdą w cele ostatnie
 
Przez ofiar stos;
 

Moc mu pomoże sakramentalna
 
Narodów stu,
 
Moc ta przez duchy będzie widzialna
 
Przed trumną tu.
 

Takiego ducha wkrótce ujrzycie
 
Cień, potem twarz:
 
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
 
Robactwo, gad,
 

Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
 
I zbawi świat;
 
Wnętrze kościołów on powymiata,
 
Oczyści sień,
 
Boga pokaże w twórczości świata,
 
Jasno jak dzień.
 

/ Juliusz Słowacki, 1848 /

Źródło: http://stoper.blox.pl/2011/01/JULIUSZ-SLOWACKI-SLOWIANSKI-PAPIEZ.html


III Tajemnica Fatimska
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=XKsz-1WsI5k
Święty Jan Paweł II
Największy z rodu Polaków
przesłania
dla Polski i Polaków

(aby zobaczyć i usłyszeć
kliknij poniżej na
cytat lub obraz)


"...Niech zstąpi Duch Twój,
niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi,
Tej Ziemi!!!""...dlatego - zanim stąd odejdę
- proszę Was,
abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię Polska,
raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością (...)"
*********

Nauczanie Jana Pawła II

Encykliki

Ecclesia de Eucharystia - Eucharystia w Kościele (17 IV 2003) PDF Drukuj Email

Dokument w całości skupiony na Eucharystii. Jan Paweł II przekazuje katolikom prawdę iż Kościół żyje dzięki Eucharystii, wyjaśnia jej wyjaśnia jej znaczenie, odnosząc się do krzyżowej śmierci Jezusa, jego zmartwychwstania i związanej z tym realnej obecności w ciele (która właśnie przez Eucharystię może być doświadczana).

czytaj więcej...
 
Fides et Ratio - Wiara i Rozum (14.09.1998) PDF Drukuj Email

 

Encyklika dotyczy między innymi filozofii, którą papież ukazuje jako wysiłek ludzkiego intelektu zmierzającego do odkrycia odpowiedzi na pytania, które nigdy nie przestaną niepokoić człowieka - "Kim jestem", "Skąd przychodzę i dokąd zmierzam?", "Dlaczego istnieje zło?", "Co czeka mnie po tym życiu?". Mówi też że nie ma sprzeczności miedzy wiarą a rozumem, że "są one jak dwa skrzydła wznoszące człowieka do Boga".

czytaj więcej...
 
Ut Unum Sint - Aby Byli jedno (25 V 1995) PDF Drukuj Email

Encyklika, w której papież wyjaśnia katolickie zasady ekumenizmu i dialogu zbliżającego podzielone chrześcijaństwo. Wskazuje na wagę działań na rzecz jedności chrześcijan i na korzyści jakie z niego wynikają dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Jednocześnie przestrzega przed "fałszywym ekumenizmem", który polega na negowaniu wiary iż to w kościele katolickim jest pełnia środków zbawczych.

czytaj więcej...
 
Evangelim Vitae - Ewangelia życia (25 III 1995) PDF Drukuj Email

Encyklika to wyraz nieugiętej i jednoznacznej postawy Jana Pawła II w zakresie nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. wykłada, rozwija i tłumaczy negatywne stanowisko Kościoła w sprawie aborcji i eutanazji. Encyklika wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie jesli chodzi o stanowisko Kościoła w sprawie stosowania środków antykoncepcyjnych oraz eksperymentów biologicznych i genetycznym na człowieku

czytaj więcej...
 
Veritatis Splendor - Blask Prawdy (6 VIII 1993) PDF Drukuj Email

Encyklika wskazuje na zawarte w słowach Jezusa odpowiedzi na jedno z zasadniczych pytań każdego człowieka "Co mam czynić?". Wskazuje na zawsze istniejącą relację między wiarą a moralnością i pisze o świadectwie moralnego chrześcijańskiego życia, które może stanowić doskonałe narzędzie ewangelizacyjne.

czytaj więcej...

 

Centessimus Anno - Setna Rocznica (1 V 1991)

Encyklika wyjaśnia podstawy katolickiej nauki społecznej w świetle współczesnych doświadczeń historycznych, skupiając się szczególnie na załamaniu się idei marksistowskich, skompromitowaniu komunizmu jako systemu oraz upadku reżimów na tym systemie budowanych. Papież uznając osiągnięcia gospodarcze kapitalizmu, zwraca jednak uwagę na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą liberalizm nie wsparty wartościami etycznymi.
 
Więcej…
 
 
 
Redemptoris missio - Misja Chrystusa Odkupiciela (7 XII 1990) PDF Drukuj Email

Encyklika dotyczy ewangelizacji i misji, która jest podstawowym powołaniem Kościoła. Papież wskazuje, że powinna być ona realizowana z tym samym zapałem jak to działo się w czasach apostolskich. Przypomina też, że mimo istnienia licznych organizacji misyjnych, każdy chrześcijanin jest zobowiązany do ewangelizacji - do bycia misjonarzem w swoim środowisku.

czytaj więcej...
 
Sollicitudo Rei Socialis - Społeczna Troska (30 XII 1987) PDF Drukuj Email

Encyklika wskazuje na społeczne problemy wspóczesnego świata Ostrzega, że istnieja w nim tak poważne problemy jak ciągłe zagrożenie życia i poczucia bezpieczeństwa niemal na całym globie. Wykazuje też ogromną troskę o ubogich na którą składa się nie tylko materialne wsparcie ale też duchowa pomoc. Nawiązując do jedynej dotychczas społecznej encykliki Pawła VI, "Populorum progresio", Jan Paweł II podsumowuje 20 lat społecznych działań Kościoła po tej encyklice.

czytaj więcej...
 
 
 
Redemptoris Mater - Matka Odkupiciela (3 III 1987) PDF Drukuj Email

Encyklika poświęcona Marii, matce Jezusa. Papież który w szczególny sposób odnosił się do Bogarodzicy, ukazuje centralne miejsce i rolę Matki Jezusa w Kościele, podkreślają jej wynikające z jej podwójnego związku z Chrystusem i Kościołem macierzyńskie pośrednictwo. Ukazuje też Marię jako wyjątkowy wzór do naśladowania przez jej posłyszeństwo Bożemu słowu. Połwołuje się na bardzo bogate wschodnie tradycje maryjne.

czytaj więcej...
 
Dominum et Vivificantem - Pana i Ożywiciela (5 V1986) PDF Drukuj Email

Encyklika o roli trzeciej Osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Papież skupia się na jego zasadniczej roli w życiu zarówno współnoty ludzi wierzących jak i w istnieniu całego świata. Jan Paweł II wskazuje na starożytność wiary w osobę Ducha Świętego, sformułowanej na Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 r. i wyznawanej do dzisiaj w Credo: "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela". Przypomina też jaką misję ma Duch w Kościele i świecie - ma on przekonywać o grzechu, umacniać Kościół i ożywiać wierzących.

czytaj więcej...
 
Slavorum Apostoli - Apostołowie Słowian (2 VI 1985) PDF Drukuj Email

Encyklika wydana w tysiącsetnią rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego i poświęcona misyjnym dziełom Kościoła. Papież przywołuje postaci misjonarzy Europy, by pokazać aktualne problemy związane z misjami, też na koniecznosć pokonywania podziałów między narodami, jak również między Kościołami chrześcijańskimi.

czytaj więcej...
 
Laborem Exercens - O Pracy Ludzkiej (14 IX 1981) PDF Drukuj Email

Encyklika będąca analizę problematyki pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata. Papież wskazuje że najważniejsza jest osoba ludzka, a praca powinna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka a nie celem samym w sobie. Dokument mówi także o uprawnieniach pracowników, o roli i zadaniach związków zawodowych oraz o godności człowieka w stosunkach zawodowych.

czytaj więcej...
 
Dives in Misericordia - O Bożym Miłosierdziu (30 XI 1980) PDF Drukuj Email

Encyklika przypominająca, że Miłość jest większa niż grzech. Mówiąc o dramacie współczesnego człowieka Jan Paweł II wielokrotnie podkreśla, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że w każdym czasie, w każdej epoce Bóg przychodzi człowiekowi z pomocą. Podkreśla rolę miłosierdzia Bożego w życiu chrześcijanina.

czytaj więcej...
 
Redemtor Hominis - Odkupiciel człowieka (4 III 1979) PDF Drukuj Email

Encyklika o charakterze ewangelizacyjnym. Papież koncentruje się w niej na wyzwoleniu człowieka poprzez jego wewnętrzną przemianę i uznanie prymatu dóbr duchowych nad materialnymi. Dokument zawiera tak ważne dla całego pontyfikatu papieskiego wezwanie do powszechnej ewangelizacji i dialogu zarówno z innymi wyznaniami chrześcijańskimi jak też z religiami niechrześcijańskimi.

czytaj więcej...
 
Za:
http://totustuus.net.pl/index.php/jpii/dokumenty/encykliki

****
Adhortacje (spis)

Spis wszystkich adhortacji napisanych przez Jana Pawła II przez cały pontyfiakt

* „Catechesi tradendae” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach) - 16 X 1979 r.,

* „Familiaris consortio” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym) - 22 XI 1981 r.,

* „Redemptionis donum” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) - 25 III 1984 r.,

* „Reconciliatio et paenitentia” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła) - 2 XII 1984 r.,

* „Christifideles laici” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o powołaniu i posłannictwie świeckich w Kościele i na świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II) - 30 XII 1988 r.,

* „Redemptoris custos” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) - 15 VII 1989 r.,

* „Pastores dabo vobis” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie) - 25 III 1992 r.,

* „Ecclesia in Africa” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000) - 14 IX 1995 r.,

* „Vita consecrata” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o zakonach) - 25 III 1996 r.,

* „Ecclesia in America” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce) - 22 I 1999 r., (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych)

* „Ecclesia in Oceania” :. (Posynodalna adhortacja apostolska Jego Świętobliwości papieża Jana Pawła II o Kościele w Australii i Oceanii) - 22 XI 2001 r., (za zgodą Papieskich Dzieł Misyjnych)

* „Ecclesia in Europa” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o Kościele w Europie) - 28 VI 2003 r.,

* „Pastores Gregis” :. (Adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata) - 16 X 2003 r.,
*****

*****
Pieśń p.t. "Zostań z nami"
Dorota Osińska
http://www.youtube.com/watch?v=e_KJJf5NOPU
/////------6------//////
Jan Paweł II w Krakowie, Leć Muzyczko
-Golec uOrkiestra

http://www.youtube.com/watch?v=LfDxzkn_wlY&feature=related

///////-------7-------///////

"Un uomo venuto da lontano
Papa Giovanni Paolo II
Karol Wojtyla" 

 

----
Koronka do Miłosierdzia BożegoGODZINA MIŁOSIERDZIA
godz. 15.00

 
Telewizja Trwam-------------------------------NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA


wprowadził: Marian Matkowski
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 93220 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=