TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  8 LISTOPADA 2016 R. - LISTOPADOWE SPOTKANIE KLUBU
 
Listopada 2016 r.

Listopadowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków i Sympatyków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  8 LISTOPADA 2016 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

 
Program spotkania: 
 
1.Omówienie spraw zaległych, bieżących i planowanych:
a) zwrot długu Zespołowi Szkół Licealnych - koszty zakupów
i przygotowania bigosu na uroczystości w Zadwórzu (miało pokryć S..?)
oraz pokrycie kosztów wynajęcia autobusu na wyjazd do Lwowa
ze zniczami,   
 
b) Finał Akcji "Światełko Pamięci dla Łyczakowa" - promocja, przebieg
i efekty, 
c) konferencja  w Jarosławiu "MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA"
d) udział Klubu w powiatowych obchodach 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Leżajsku (delegacja z wieńcem).

2. "17. Akcja POLACY-RODAKOM"

a) działania dotychczasowe (pisma i rozmowy ws. akcji)
b) planowane (rezerwacje terminów w punktach handlowych i zaangażowanie osób w dniach zbiórki, segregacja i pakowanie darów przy pomocy wolontariuszy, zabezpieczenie transportu itp.),
c) współpraca z innymi podmiotami:
- omówienie zakresu współpracy z innymi podmiotami: 
  • sieci sklepów,
  • organizacje społeczne (harcerze Hufca ZHP, strzelcy JS STRZELEC, Młodzież Wszechpolska Koło Leżajsk),
  • instytucje (biura poselskie, urzędy, szkoły),
d) promocja akcji poprzez:
- plakaty, ulotki, bannery i identyfikatory akcji
- internet: strony instytucji i org. społ., portale społecznościowe; Facebook itp.
- media (prasa, radio i TV),

3. Sprawy organizacyjne dot. powołania Koła Młodzieżowego (zw. dalej KM) przy Klubie:

a) dopracowanie dokumentów organizacyjnych dot. powołania KM
b) pisma przewodnie:
- do dyrektorów szkół średnich i gimnazjum w sprawie pozwolenia na organizację KM w placówkach oświatowych i rekrutacji wśród młodzieży szkolnej,
- do rodziców/prawnych opiekunów o zgodę na wstąpienie młodzieży (nieletnich) w szeregi KM,
- instrukcje dla Opiekuna/Opiekunów i/lub Przedstawiciela KM
c) zakres działania, cele i zadania KM

4. Wyjazdy i wycieczki do Lwowa:
a) wycieczka do Lwowa w dniu 23.10.2016 r. - Stanisław Słychan,
b) wyjazd do Lwowa w dniu 28.10.2016 r. w ramach Akcji "Światełko Pamięci dla Łyczakowa" - relacja i uwagi do wyjazdu,
c) wycieczki na początku listopada: 
- 5.11. - przedstawicieli biura poselskiego, pracowników Muzeum Ziemi Leżajskiej, PDDM/Klub TMLiKP-W - bus 9-cio osobowy ze zniczami i darami na Cmentarz Orląt (dla członków PTOnGW we Lwowie) - Marian Matkowski
- 5-6.11 - wycieczka nauczycieli Zespół Szkół Licealnych - autobus PKS w Leżajsku

d) planowane wyjazdy po 11 Listopada 
 do Lwowa i Bóbrki
- 12.11 - Dorota i Andrzej Męczyńscy 
(Lwów)
- 20.11 - Alicja i Stanisław Słychanowie 
(Lwów)
- 03.12 - bus (Lwów)
- 03-04.12 - autobus (Bóbrka)

5. Pisma, korespondencja i rozmowy Klubu:

a) wystosowane pisma do sponsorów,
b) wystosowane i przygotowywane pisma do szkół oraz organizacji (dot. przygotowań prowadzonych akcji oraz podziękowania za udział, przygotowań do utworzenia Koła Młodzieżowego przy Klubie),
c) omówienie pisma do Starosty Leżajskiego ws. powołania nowego dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej,
d) omówienie rozmowy prezesów dot. Oddziału w Rzeszowie i Leżajsku.

6. Sprawy różne i wniesione:
a) przegląd wiadomości, literatury, prasy, radia, TV i internetu dot. Lwowa, Kresów, współczesnych wydarzeń,
b) film Wojciecha Smarzowskiego pt. "WOŁYŃ" - refleksje i wydźwięk filmu w Polsce i na Ukrainie,
c) kalendarium Kresów,
d) sprawy i tematy wniesione przez uczestników spotkania.

...
 
 
wprowadził: Marian Matkowski


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 114770 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=