TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  START
 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku

***

ŻYCZENIA
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżajacego się Nowego 2024 Roku
Zarząd i Członkowie
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku,
składają
serdeczne życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności
Wszystkim Przyjaciołom, Sympatykom i Darczyńcom

 
***

9 Stycznia 2024

Styczniowe Spotkanie 
 Członków Klubu oraz Sympatyków Lwowa i Kresów

odbędzie się
 
9 STYCZNIA 2024 R. (WTOREK), 
GODZ. 16.30

w
 Muzeum Ziemi Leżajskiej     

 
    ***
Szanowni Państwo!
Proszę o włączenie się do zbiórki pomocy charytatywnej
szczególnie ważnej w okresie wojny z Rosją na Ukrainie.
Pomoc organizowana jest głównie dla Polaków
wiernych z Parafii Kościołów Rzymskokatolickich na Ukrainie.
Oczekujemy na zgłoszenia chętnych
do przyjęcia na mieszkanie uchodźców z Ukrainy
pochodzących z rodzin Polskich.
Deklaracje wsparcia finansowego,
pomocy charytatywnej i zgłoszenia chętnych
przyjęcia uchodźców proszę zgłaszać
telefonicznie na nr,608-611-549
Proszę 
uprzejmie o rozesłanie  powyższej prośby znajomym,
którzy mogą Polakom pomóc 
w potrzebie.
W imieniu Polaków na Ukrainie, Bóg zapłać za Pomoc!!!

Z kresowym Pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu
i Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.
*** 

W Leżajsku działa w Liceum punkt zbiórki produktów żywnościowych 
o wydłużonym terminie do spożycia, 
a zwłaszcza potrzebne będą środki czystości i higieny.
Koordynatorką jest Pani Iza Miazga tel. 660 480 591.
Przed dostarczeniem jakichkolwiek produktów
proszę się z Nią kontaktować.

***

***

 

***


***

LEOPOLIS  SEMPER  FIDELIS

***

***
10 Kwietnia - PAMIĘTAMY!!!

KATYŃ 1940
SMOLEŃSK 2010***
Amor Patriae Nostra Lex

***

"Uwierz Polsko" Soul Sanok

..
***  W imieniu Zarządu i Członków 
 Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
Witamy Serdecznie na naszej stronie internetowej
Wszystkich Kresowiaków i Sympatyków
***

***
 https://www.facebook.com/tmlikpw

***

*** 

***

***

Jednostki i Organizacje wspieracjące Klub TMLiKP-W    

Zajrzyj także:

Więcej...

Na początek kilka słów wstępu 

z historii powstania Klubu...

Narodziny Klubu

        ...Od wielu lat na terenie naszego województwa działa w Rzeszowie ODDZIAŁ TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH.
W związku z tym, że w Leżajsku i jego okolicach od 1944 r. mieszka spora grupa kresowiaków, z inicjatywą utworzenia Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku wystąpili panowie
EUGENIUSZ MATKOWSKI i KAZIMIERZ KUŹNIAR. Oni to odszukali adresy i zaprosili na pierwsze spotkanie informacyjne w tejże kwestii, które odbyło się dnia 23 XI 2001 r. w siedzibie Inspektoratu ZUS w Leżajsku. W zebraniu przyszłego KLUBU uczestniczyło 19 osób w tym zaproszeni goście. Pierwsze inauguracyjne spotkanie poprowadził zaproszony przez EUGENIUSZA MATKOWSKIEGO i KAZIMIERZA KUŹNIARA - Prezes Zarządu Oddziału TMLiKPW w Rzeszowie p. ANTONI MIKLUSZKA. Gościem zebrania był też p. JÓZEF GLIŃSKI - członek Z.O. TMLiKPW w Rzeszowie. EUGENIUSZ MATKOWSKI i KAZIMIERZ KUŹNIAR zadbali o to by pierwsze zebranie przyszłego kresowego stowarzyszenia w Leżajsku uświetnili swoją obecnością przedstawiciele miejscowych władz i instytucji m.in.: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Leżajsk - p. STANISŁAW SŁYCHAN, wiceburmistrz miasta p. IRENEUSZ STEFAŃSKI oraz dyrektor MCK w Leżajsku p. STANISŁAW MAJCHER.

Na tym pierwszym zebraniu przedstawione zostały cele i zadania TOWARZYSTWA, charakterystyka głównych treści STATUTU Towarzystwa, formy i metody realizacji zadań.

Wszyscy zebrani ZAAKCEPTOWALI  propozycję POWSTANIA KLUBU w LEŻAJSKU.
I tym sposobem nastąpiły 
NARODZINY KLUBU...

Wstęp
Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Leżajsku powstał z inicjatywy osób pochodzących z Kresów.
Założycielami byli w/w panowie Kazimierz Kuźniar i Eugeniusz Matkowski.

      Pierwszy Zarząd Klubu został wybrany w dniu 14 grudnia 2001 r. na zebraniu organizacyjnym w składzie:
 
  1. Kazimierz Kuźniar – prezes
  2. Stanisław Słychan – z-ca prezesa
  3. Eugeniusz Matkowski – sekretarz
  4. Ireneusz Stefański – skarbnik
  5. Ewa Gdula - członek
    Zatwierdzenie Zarządu Klubu nastąpiło na mocy Uchwały Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Rzeszowie w dniu 8 marca 2002 r.
 

 
  
Z dniem 6 grudnia 2002 r. ze względów zdrowotnych rezygnację z funkcji prezesa złożył pan Kazimierz Kuźniar oraz z powodu planowanego wyjazdu za granicę Pani Ewa Gdula.
 
   Zmiana w Zarządzie Klubu TMLiKP-W nastąpiła w dniu 10 marca 2003 r. i w wyniku wyborów powołano nowy Zarząd w składzie:
 
  1. Eugeniusz Matkowski – prezes
  2. Stanisław Słychan – z-ca prezesa
  3. Ireneusz Stefański – sekretarz
  4. Ewa Marcinek – skarbnik
  5. Teresa Fic – członek
W dniu 8 marca 2007 r. przeprowadzono wybory Zarządu na nową kadencję 2007-2011, w skład której weszli:
 
1.   Eugeniusz Matkowski – prezes
2.   Stanisław Słychan – z-ca prezesa
3.   Urszula Śliż – sekretarz
4.   Ewa Marcinek – skarbnik
5.   Anna Krysa – członek – kronikarz
6.   Marian Matkowski – członek – administrator strony internetowej

Wiosną 2011 r.
odbyły się wybory Zarządu Klubu na nową kadencję 2011-2015.
W wyborach jawnych powołano na nową kadencję dotychczasowy skład władz leżajskiego Towarzystwa. Wyłonieni w wyniku głosowania członkowie nowo wybranego Zarządu zachowali dotychczas pełnione funkcje:
 
1.   Eugeniusz Matkowski – prezes
2.   Stanisław Słychan – z-ca prezesa
3.   Urszula Śliż – sekretarz
4.   Ewa Marcinek – skarbnik
5.   Anna Krysa – członek – kronikarz
      (niestatutowy członek Klubu)
6.   Marian Matkowski – członek –
      administrator strony internetowej

W dniu 10 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i wybory nowych władz: Zarządu Klubu  (od 14 kwietnia 2015 r. w pełnym skladzie - wybór zastepcy prezesa Klubu) oraz Komisji Rewizyjnej Klubu.

Wyłoniony został Zarząd Klubu na kadencję 2015-2019 :

1.   Eugeniusz Matkowski – prezes zarządu
2.   Wiesława Stangenberg – z-ca prezesa     
3.   Maria Ostolska – sekretarz
4.   Ewa Marcinek – skarbnik
5.   Józef Bielecki – członek
      6.    Marian Matkowski – kronikarz i administrator
                                         strony internetowej

Wybrana została także Komisja Rewizyjna:
 
1.   Irena Skoczylas – przewodniczący komisji
2.   Halina Ledwożyw – członek     
3.   Paweł Soprych
– członek 

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
i wybory nowych władz: Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu.

Wyłoniony został Zarząd Klubu na kadencję 2019-2023 :

1.   Jacek Płochoki – prezes zarządu
2.   Wiesława Stangenberg – z-ca prezesa      
3.   Maria Ostolska – sekretarz
4.   Ewa Marcinek – skarbnik
5.   Józef Bielecki – członek 
      6.   Marian Matkowski – kronikarz i administrator 
                                         strony internetowej

Wybrana została także Komisja Rewizyjna:
 
1.   Paweł Soprych – przewodniczący komisji
2.   Bożena Majewska – członek komisji     
3.   Małgorzata Śliwa
 – członek komisji

Klub TMLiKP-W w Leżajsku

E-mail:   tmlikpw.lezajsk@wp.pl

Web: AKTUALNOŚCI 
http://www.tmlikpw.pl.tl/

http://www.facebook.com/tmlikpw

Miejsce spotkań Klubu:
Muzeum Ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20 A
37-300 Leżajsk 11 LIPCA
DZIEŃ PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN
70 rocznica rzezi wołyńskiejhttp://11lipca1943.wolyn.org/

 

 

 

 


Pokaż Klub TMLiKP-W w Leżajsku na większej mapie

 

LWOSKI BAŁAK
LWOWSKA NUTA
LWOWSKIE KLIMATY


http://rzecz-pospolita.com/
KRESY WSCHODNIE - LINKI
http://kresy.najlepsze.net/
Polskie Kresy Wschodnie

http://pl-pl.facebook.com/pages/Polskie-Kresy-Wschodnie/168863513147860?sk=wall&filter=2

 

Kontakt z Klubem TMLiKP-W w Leżajsku w:
 
e-mail: tmlikpw.lezajsk@wp.pl  Web:www.tmlikpw.pl.tl

 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału
w spotkaniach Klubu TMLiKP-W w Leżajsku.
Wielu z Państwa zamieszkałych obecnie
w Leżajsku i najbliższej okolicy
bardzo często posiada wschodnie, kresowe korzenie.
Na naszych spotkaniach wspominamy dawne czasy,
związane ze Lwowem i Kresami.
Wymieniamy się informacjami, zdjęciami i przeżyciami
z przeszłości i dnia dzisiejszego.
Wracamy na Kresy nie tylko wspomnieniami,
bardzo często tam wyjeżdżamy i odnajdujemy ślady
świadczące o polskości Lwowa i Kresów.

Spotkania Członków Klubu TMLiKP-W w Leżajsku 
 odbywają  się
w Muzeum Ziemi Leżajskiej
przeważnie w każdy 
DRUGI WTOREK miesiąca

 patrz → Terminarz 2015 r.

 

 

Miejsce spotkań Klubu:

Muzeum Ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20 A
37-300 Leżajsk 


www.muzeum-lezajsk.pl

    Kiedyś pewien młody człowiek,
historyk z wykształcenia,
którego rodzice pochodzą z Kresów
będąc pierwszy raz we Lwowie powiedział:

"Tu każdy kamień, zaułek, plac, pomnik czy kościół
woła po polsku !!!"


Nasz facebook:
/tmlikpw.wlezajsku

Nasz fanpage: /tmlikpw

  

Klub TMLiKP-W w Leżajsku


oprac: Marian Matkowski
 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 243976 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja