TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  AKTUALNOSCI 2019
 
-------------------------------------------
LIPIEC 2019
--------------------------------------------
14 Lipca 2019

Uroczysta Msza Święta
w Kościele Leżajsk Fara
o godz. 16.00
w intencji pomordowanych na Wschodzie
Narodowy Dzień Pamięci 
Męczeństwa Kresowian
 

---------------
11 LIPCA 2019

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

76. ROCZNICA RZEZI NA WOŁYNIU 
I MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ
DOKONANEJ NA POLAKACH 
PRZEZ UKRAIŃSKICH ZBRODNIARZY BANDEROWSKICH 
SPOD ZNAKU OUN-UPA

''Krwawa Niedziela 11 Lipca 1943 r.''-----------------------------------------
09 Lipca 2019

Lipcowe 
Spotkanie 
Członków Klubu
oraz

Sympatyków Lwowa i Kresów

    


Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  09 LIPCA 2019 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

--------------------------------------------------
7 Lipca 2019

XXV ZJAZD KRESOWIAN
NA JASNEJ GÓRZE
https://kresy.pl/wydarzenia/na-jasnej-gorze-rozpocznie-sie-xxv-swiatowy-zjazd-i-pielgrzymka-kresowian/
----------------------------

4 Lipca 2018

78. rocznica mordu profesorów lwowskich w lipcu 1941 roku


-------------------------------------
CZERWIEC 2019
-------------------------------------
11 Czerwca 2019

Czerwcowe Spotkanie
Członków Klubu
oraz

Sympatyków Lwowa i Kresów

   


Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  11 CZERWCA 2019 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

----------------------------
2-10 Czerwca 2019

40. rocznica I pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II
do Ojczyzny

***

Źródło: 
https://www.youtube.com/watch?v=w8ATg3fcoPM

Zobacz także: 
-----------------------------------------
Maj 2019
-----------------------------------------
28 Maja 2019

76. rocznica Pacyfikacji Miasta Leżajska


Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ReKFQJRKqa0
***

Rekonstrukcja Pacyfikacji Leżajska
w 75 rocznicę tragicznych wydarzeń z 28 maja 1943 roku. ( 2018 r)
Autor relacji: Ireneusz Wołek ("NIEZWYKŁY ŚWIAT")
-----------------------------------------
14 Maja 2019

Majowe Spotkanie Klubu
oraz

Sympatyków Lwowa i Kresów

  

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  14 MAJA 2019 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

-----------------------------------------
13 Maja 
2019

102. rocznica Objawień Fatimskich


-----------------------------------------
3 Maja 
2019

Święto NMP Królowej Polski


***
Święto Konstytucji 3 Maja
228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja-------------------------------------
2 Maja 
2019

Dzień Flagi***
Dzień Polonii i Polaków za granicą
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i tekst
------------------------
1 Maja 
2019

Święto Józefa Robotnika***
Święto Ludzi Pracy


-------------------------------------------------
Kwiecień 2019
-----------------------------------------------
21-22 Kwietnia 2019
Wesołych Świąt Wilkanocnych


---------------------------------------------
10 Kwietnia 2019

9. rocznica Katastrofy w Smoleńsku---------------------------------------------
9 Kwietnia 2019

Kwietniowe Spotkanie Klubu
oraz

Sympatyków Lwowa i Kresów

 


Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  9 KWIETNIA 2019 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

----------------------------------------------
3 Kwietnia 2019
79. rocznica "Zbrodni Katyńskiej"Zbrodnię Katyńską rozpoczęła 
uchwała 
powzięta 
w dniu 5 marca 1940 r. przez 
Biuro Polityczne KC WKP(b).
Ta zbrodnicza uchwała objęłaswym zasięgiem zatrzymanych Polaków w obozach i więzieniach znajdujących się na terenie ówczesnego ZSRS, w tym również Białorusi i Ukrainy.
W dniu 3 kwietnia 1940 r. wyjechały transporty polskich jeńców do 
Charkowa, 
Katynia i Miednoje. M.in. z Kozielska, a w następnej kolejności z Ostaszkowa i Starobielska, zbrodniarze z NKWD wywiwźli około 15 tys. polskich żołnierzy i innych służb mundurowych w tym: oficerów, podoficerów, szeregowych, funkcjonariuszy policji oraz więziennictwa. Wielu z tych polskich oficerów, w momencie aresztowania było w rezerwie. Reprezentowali wartościowe dla państwa i narodu polskiego zawody wśród których znaleźli się: działacze samorządowi, inżynierowie, lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy. Dość powiedzieć, że byli Oni polską elitą społeczną. Dzięki temu strasznemu mordowi zadanemu strzałem w tył głowy, Stalionwi łatwiej było dokonać sowietyzacji Polski w kolejnych latach począwszy od 1944 roku. 
 
 
-----------------------------------------
30 Marca 2019
Relacja z wycieczki Lwowa


 
Relacja z wycieczki zorganizowanej w dniu 30 marca br. Zebrane wśród członków i sympatyków TMLiKP-W Klub w Leżajsku, dary rzeczowe zostały przekazane siostrom Józefitkom, które opiekują się osobami starszymi we Lwowie i Brzuchowicach. Część z zebranych darów rzeczowych przekazano dla Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
 
 
      
  

Zdjęcia: Grobowiec dra Sobolewskiego (tabliczka), naczelnik "SOKOŁA", Bełza, grobowiec rodziny Zbigniewa Herberta.
 
-----------------------------------------
23 Marca 2019
Relacja z wycieczki na Kresy
Żółkiew - Lwów


Kilka zdjęć z wycieczki zorganizowanej przez Dorotę Męczyńską. 


Zdjęcie herbu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Weneckiej
w Rynku Głównym  we Lwowie (pierzeja południowa),
w tym miejscu znajdował się jedyny konsulat w Rzeczpospolitej szlacheckiej.

Obraz w ołtarzu głównym kościoła w Jaworowie,

   
Dary przekazane księdzu Markowi Niedźwieckiemu


Ks. Marek Niedźwiecki
(kilkanaście lat na tej parafii, rodem z Lubaczowa). 
 
-----------------------------------------
23 Marca 2019

Wycieczka na Kresy
Żółkiew - Lwów 


Herby Żółkwi i Lwowa

godz. 3.30  wyjazd z przystanku dla wysiadających przy dworcu PKS w Leżajsku,   
• Przekroczenie granicy 
• Jaworów przekazanie darów do Kościoła św. Ap. Piotra i Pawła dla księdza Marka, który rozda je potrzebującym 
• Nowojaworowsk  czas wolny na wymianę waluty i zakupy ok. 1 godz.
Żółkiew –zwiedzanie Kolegiaty św. Wawrzyńca, Z
amek  z początku XVII wieku, zespół oo. dominikanów  
• 
Lwów zwiedzanie zgodnie z programem przewodnika – zwiedzanie Opery (bilet 20 uhr) zakupy na wernisażu, kościół Jezuicki, zwiedzanie restauracji z eksponatami wykonanymi ze słoniny, obiad we własnym zakresie finansowym, zwiedzanie starówki. 

Autokar  będzie postawiony na parkingu przy ul. Stary Rynek 1 (o
bok cerkwi Jana Chrzciciela)

ok. 19.00 opuszczamy  Lwów  i  kierujemy się na granice.  
Przyjazd do Leżajska jest zależny od czasu postoju na granicy i planowany jest około godz. 1.00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 
w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od  iego.

Koszt 120 zł i obejmuje świadczenia: przejazd autokarem turystycznym z firmy „ REKORD” kawa, herbata, barszcz czerwony i poczęstunek w trakcie podróży, opieka przewodnika, ubezpieczenie, opłaty graniczne i parkingowe. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Organizujemy zbiórkę żywności środków czystości dla parafian kościoła 
w  Jaworowe – prosimy o przyłączenie się do akcji.

Zapisu dokonuje Dorota  Tel. 668399497   e-mail. dorka_66@vp.pl

--------------------------------------
12 Marca 2019

Wyniki wyborów do Władz Klubu TMLiKP-W w LeżajskuTowarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub w Leżajsku uprzejmie informuje, że w dniu 12 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze po upływie czteroletniej kadencji.

Z ponownego kandydowania na następną kadencję zrezygnował, ze względów zdrowotnych, dotychczasowy Prezes Eugeniusz Matkowski.

W wyniku wyborów jawnych wyłoniono nowe władze Klubu:
Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną Klubu.

Członkowie Zarządu Klubu na kadencję 2019-2023:

1.    Jacek Płochocki – prezes zarządu

2.    Wiesława Stangenberg – zastępca prezesa

3.    Maria Ostolska – sekretarz zarządu

4.    Ewa Marcinek – skarbnik

5.    Józef Bielecki – członek zarządu

6.    Marian Matkowski – kronikarz i administrator strony internetowej Klubu

  Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu na kadencję 2019-2013:

1.    Paweł Soprych – przewodniczący komisji

2.    Bożena Majewska – członek komisji

3.    Małgorzata Śliwa – członek komisji

Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborcze podjęło jednogłośnie uchwałę, aby w uznaniu zasług w działalności Klubu przyznać tytuł Honorowego Prezesa Panu Eugeniuszowi Matkowskiemu, członkowi Klubu TMLiKP-W w Leżajsku od zebrania założycielskiego (IV kw. 2001 r.), a także wieloletniemu Prezesowi Zarządu Klubu (od jesieni 2002 r. do 12 marca 2019 r.).

Wybory odbyły się przy niezbędnym do podejmowania uchwał kworum. W załączeniu przesyłamy Listę obecności uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 
------------------------------------
12 Marca 2019


Walne Zebranie Członków
Klubu TMLiKP-W w LeżajskuMarcowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i KresówSpotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  12 MARCA 2019 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

Podczas tego spotkania odbędą się wybory
nowych Władz Zarządu i Komisji Klubu

W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić na spotkanie członków
i sympatyków naszej organizacji.

Początek obrad o godz.16:30. W przypadku braku kworum o ustalonej godzinie,
dla prawomocności obrad drugi termin wyznaczony jest na godz. 17:00
zgodnie z § 60 ustęp 1- punkt 2 TMLiKP-W. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu i przywitanie Gości,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,

3. Zatwierdzenie porządku obrad przez Walne Zebranie Członków Klubu,

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawomocności obrad,

6. Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu na koniec kadencji,

7. Uwagi i dyskusja na temat złożonych sprawozdań,

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu TMLiKP-W za okres kadencji,

9. Wybory i ukonstytuowanie Zarządu Klubu w składzie 5 – osobowym 
 (może liczyć do 7 członków - § 63 pkt 1),
10. Przejęcie kierowanie pracami obrad Walnego Zebrania przez nowo wybranego Przewodniczącego Klubu,
11. Wybory Komisji Rewizyjnej Klubu w składzie 3 – osobowym,

12. 
Sprawy różne - dyskusja,
13. Zakończenie obrad. 

Serdecznie Zapraszamy Członków i Sympatyków Klubu TMLiKP-W w Leżajsku.

-----------------------------------------------------
1 Marca 2019

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 2019 r. na Podkarpaciu odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Został uchwalony przez parlament i jest obchodzony od 2011 roku.
Święto przypada 1 marca, w rocznicę stracenia w 1951 roku przez bezpiekę 7 przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie śmierć ponieśli:
pułkownik Łukasz Ciepliński, major Mieczysław Kawalec, major Adam Lazarowicz,
kapitan Józef Batory, kapitan Franciszek Błażej, kapitan Józef Rzepka
i porucznik Karol Chmiel...

Więcej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie:

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/66184,1-marca-2019-Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html

--------------------------------------------------

28 lutego 2019 
75. rocznica rzezi w Hucie Pieniackiej

28 lutego 1944 r. Ukraińska rzeź Polaków w Hucie Pieniackiej

Bandy SS-Galizien, UPA i ukraińscy nacjonaliści, w ramach zemsty za przegraną potyczkę z żołnierzami Armii Krajowej, wymordowali nawet 1500 polskich cywilów zamieszkujących Hutę Pieniackę w obwodzie lwowskim. Raport IPN na temat ludobójstwa pełen jest drastycznych szczegółów okrucieństw Ukraińców. 23 lutego 1944 roku do Huty Pieniackiej przybył niemiecki patrol SS-Galizien, zaalarmowany doniesieniami o pobycie sowieckich partyzantów w wiosce. Ukraińców, których wzięto za upowców przebranych w mundury SS, zaatakował oddział samoobrony wsparty przez żołnierzy Armii Krajowej. W czasie walk, w których uczestniczyła też przybyła na miejsce sotnia UPA, padło co najmniej dwóch Ukraińców z SS-Galizien. Co interesujące, byli to pierwsi polegli w czasie działań bojowych żołnierze tej zbrodniczej dywizji.

W ramach zemsty do Huty Pieniackiej wysłano dowodzony przez niemieckiego oficera 600-osobowy oddział SS-Galizien, do którego dołączyli upowcy oraz ukraińscy chłopi z okolicznych wsi. Wcześniej z wioski wycofali się akowcy i oddział samoobrony. Liczyli, że Ukraińcy nie zaatakują bezbronnej wsi, zamieszkiwanej przez kobiety, dzieci i osoby starsze.

Tak się jednak nie stało. Ukraińcy otoczyli wieś, wypalili rakietnicę, a następnie otworzyli ogień w stronę domów. Później zaczęła się bestialska rzeźnia uciekających z płonących domów przerażonych cywilów.

Jak wspominają świadkowie barbarzyńskiego zachowania Ukraińców, mordowano rozcinając bagnetami brzuchy. Jednego z noworodków roztrzaskano o ścianę. Zastrzelono też rodzącą kobietę i zabito noworodka...

Czytaj więcej nahttp://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-28-lutego-1944-r-ukrainska-rzez-polakow-w-hucie-pieniackiej,nId,1680077#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

------------------------------------------

 

12 Lutego 2019

Styczniowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  12 LUTEGO 2019 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

------------------------------------------
16 stycznia 2019

Spotkanie Opłatkowe
Członków Klubu TMLiKP-W W Leżajsku
w Restauracji "ELIZA"


 Było sympatycznie, kolędy fajnie brzmiały,
życzenia, opłatek (też od burmistrza),
ciacho smaczne i czaju do woli....


  

  

   

foto Paweł Soprych

----------------------------------------

 


 8 stycznia 2019 

Druga relacja foto ze Spotkania Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
Więcej w galerii foto:

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipN-uYL-BPGsWKYNXGpsrt_faNIqwg28EyFPomV5„Z Kolędą u Kresowiaków” – Spotkanie w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 
     W dniu 8 stycznia młodzież Zespołu Szkół Technicznych działająca w Klubie Miłośników Lwowa, wystąpiła z programem artystycznym podczas spotkania  Członków i Sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Pomysł spotkania zrodził się z chęci nawiązania  bliższych kontaktów i serdeczniejszych więzi z ludźmi, dla których  polski Lwów był  niegdyś domem rodzinnym, a dzisiaj pozostał już tylko w sferze marzeń i tęsknot. Ponadto, młodzi ludzie chcieli poprzez występ artystyczny przedstawić   próbki  swojej znajomości kultury dawnego Lwowa oraz zaprezentować elementy  działalności klubowej. Na program koncertu złożyły się: kolędy, lwowskie piosenki z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz  pieśni patriotyczne. Ilona Kuraś  z 3 TI – jako  lwowska kwiaciarka, Sylwia Kuraś z kl.2TJ  w roli śpiewaczki z Opery Lwowskiej oraz  Maciej Czechowicz z kl. 1 TI – jako zbłąkany Krakus szukający Dzieciątka w  przedwojennym Lwowie, oczarowali publiczność swoim śpiewem ( czego dowodem była prośba o bis). Z kolędą przybyli również:  poszukujący Dzieciątka  muzykujący pasterze:  Kamil Wołczasty z kl. 3TD z gitarą, Adrian Szczęch z kl. 3 TC  z  saksofonem, natomiast,  Marek  Giża z kl. 3 TI –  dodawał ekspresji całości, wybijając rytm na bębnie. Pan Konrad Dąbek koordynował pracę zespołu pod kątem muzycznym oraz akompaniował  na akordeonie lub fortepianie w zależności od repertuaru.  O to, by droga dla poszukujących Dzieciątka była jaśniejsza zadbał Wiktor Kosior z kl. 3 TI, który pilnował, by gwiazda betlejemska nie zgasła ani na chwilę.  W śpiew kolęd  i lwowskich piosenek spontanicznie włączali się uczestnicy spotkania, a piosenki batiarów na fali wspomnień wywoływały niejedną łzę. Również  wiązanka życzeń noworocznych,  wyrecytowana przez Andrzeja Kycię z kl. 3 TI  w autentycznym  lwowskim bałaku,  przyjemnie zaskoczyła wszystkich zebranych. Spotkanie zakończyły rozmowy „przy kawie i ciastku”, zacieśniające więzi pomiędzy przedstawicielami dwóch pokoleń, które połączyła wspólna tematyka  polskich  Kresów. Pod koniec spotkania  uczennice klasy 2 TL Andżelika Kusy i  Bernadeta Pawlik wręczyły wszystkim uczestnikom słodkie upominki w podziękowaniu za zaproszenie. Na zakończenie Pan Prezes Eugeniusz Matkowski pogratulował młodzieży pomysłu na koncert oraz wspaniałego występu. Do podziękowań i gratulacji dołączył się  Pan Zdzisław Zawilski, który po wygłoszeniu wielu ciepłych słów pod naszym adresem,  zasiadł do fortepianu i porwał wszystkich do wspólnego odśpiewania pieśni „ Ta joj! Ta Lwów!”, a następnie zaoferował chęć współpracy z naszym szkolnym  Klubem Miłośników Lwowa,  z czego z pewnością skorzystamy.

                                                                                                     Małgorzata KorczyńskaŹródło:

-----------------------------------------
8 stycznia 2019

Relacja ze Spotkania Klubu TMLiKP-W w Leżajsku

Obraz może zawierać: 14 osób, uśmiechnięci ludzie, w budynku


W dniu 8 stycznia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się pierwsze w nowym 2019 roku Zebranie Członków i Sympatyków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Leżajsku.

Ten wieczór uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku pod kierunkiem pani profesor Małgorzaty Korczyńskiej, którzy w przebraniu stylizowanym na lwowskich Batiarów przybyli z gwiazdą betlejemską i niemałym "co nie co" do Członków Klubu leżajskich Kresowiaków. 

Wśród Uczniów byli Członkowie młodzieżowego Klubu Miłośników Lwowa, którzy wspierają swoją działalnością akcje na rzecz Polaków we Lwowie i na Kresach.

Swoim przybyciem sprawili niezwykłą przyjemność i niezapomniane przeżycia.

Podczas tego niecodziennego spotkania, przygotowanego w świątecznym i lwowskim anturażu, uczniowie przy muzycznym akompaniamencie, wspaniale odegrali i wyśpiewali "po lwowsku" polskie kolędy i lwowskie przyśpiewki pamiętające czasy dwudziestolecia międzywojennego II Rzeczypospolitej.

To był naprawdę piękny, lwowski wieczór w Leżajsku.

Zarząd i Członkowie Klubu TMLiKP-W w Leżajsku składają serdeczne podziękowania pani profesor Małgorzacie Korczyńskiej i Uczniom z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku za tak wspaniałą "ucztę duchową" i prezenty, które Wszystkim mile połechtały podniebienia.

Podziękowania Klub przesyła również dla Dyrektora i Pracowników Muzeum Ziemi Leżajskiej za gościnę, życzliwość i wyrozumiałość.

Fotografie podczas Spotkania wykonał Pan Paweł Soprych - członek Klubu TMLiKP-W w Leżajsku.
 

-----------------------

8 Stycznia 2019

Styczniowe Spotkanie 
Sympatyków Lwowa i Kresów

Spotkanie Członków 
Klubu TMLiKP-W w Leżajsku
odbędzie się 
  8 STYCZNIA 2019 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej
 (Sala Konferencyjna)

------------------------------------------------

  24 grudnia 2018

   Życzenia Świąteczne

----
Warto przeczytac:
''SEMPER FIDELIS''
4/2018

Semper Fidelis 3/2018 - okładka


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 117779 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=